Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Připravujeme se na věčnost?  (Přečteno 3351 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Lumír

  • Host
Připravujeme se na věčnost?
« kdy: Březen 21, 2007, 22:01:53 odpoledne »


Připravujeme se na věčnost?


Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme Účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ (Žd 3,12-15)Milí bratři a sestry, Úvodní verše v sobě nesou nádherné poselství. Jde o to, jak obstát a nebýt oklamán hříchem. Známá pravda, a tak často je opomíjená. Vzdor patří mezi jednu z nejÚčinnějších zbraní nepřítele. Kolik křesťanů již bylo zatvrzeno skrze vzdor? Víme, že bojujeme proti nepříteli, ale svou bdělost někdy podceňujeme a říkáme si: Mně se to nemůže stát. Všimněme si v textu dvou důležitých bodů.

A) Slyšet Boha - Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas... (Žd 3,15). Dostáváme radu, že před odpadnutím nás ochrání slyšení Božího hlasu. Jak na tom jsme? Slyšíme našeho Spasitele, jak k nám mluví, anebo jen posloucháme zkušenosti jiných? Je snad dnes těžší slyšet Pána, než tomu bylo na počátku? Pro některé možná ano. Co v takové situaci? Rada je jednoduchá. Dejme Bohu první místo ve svém životě a hledejme Pána, dokud jej nenalezneme (Mt 7,7). Bůh prostě nebude akceptovat, že má v lidských životech druhé místo. Před lety lidé svědčili o tom, že je Ježíš vysvobodil z prázdnoty a beznaděje. Dnes mi to připadá, že někteří křesťané hledají vysvobození z náboženské beznaděje. Vypadají unaveně a smutně. Mluví o těžkostech v životě. Přestali hledat Útočiště v Bohu, a tak se snaží najít rozptýlení ve věcech, které jim dopřejí příjemné pocity. Vytrácí se plnost Ducha a nastupuje touha: „Chci se cítit dobře.â€? Příjemné pocity něco stojí, a tak „křesťanéâ€? ochotně platí. Za co? Tak třeba za vymoženosti moderní techniky, kosmetiku, párty, cestování, postavení ve společnosti, kariéru atd. Samozřejmě musí obětovat svůj čas a energii, aby na to vše vydělali. Evangelizace nám dnes také nepřináší patřičné výsledky, a tak se tito emocionální křesťané vrhli na psychologii, aby alespoň zčásti proměnili lidi. Jiní hledají v psychologii lék na své vlastní bolesti duše. Psychologie se snaží léčit lidskou duši, výsledky jsou však při porovnání s prací Ducha svatého mizerné. Nenabízí také lidem žádnou odpověč ohledně věčnosti a přípravy na ni. Jak se toto myšlení vzdaluje Písmu! Podívejme se, co říká Pán Ježíš: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Mt 11,29). Co je tím lékem na lidskou duši? Je to nekompromisní následování Krista (jho). Ve světské postmoderní společnosti se dnes také vše začíná poměřovat pocitem a prožitkem. Zaměstnáváme se vším možným, o čem si myslíme, že nám to přinese pocit uspokojení. Jak velký klam. Na této cestě se člověk může cítit docela dobře, ale pokud se upřímně nad sebou zamyslí, musí přiznat, že pocity nikomu nedají jistotu pro věčný život. Pokud jdeš tímto směrem, zastav se a obnov svůj vztah s Bohem.

Jak můžeme dnes slyšet Boha? Je mnoho způsobů, kterými Bůh mluví. Máme tady Písmo - 2Tm 3,16. Je vylit Duch svatý a jeho Úkol je uvádět nás do veškeré pravdy - J 16,13. Velmi zřídka nám Pán posílá anděly, ale daleko častěji nám posílá Boží služebníky. Mluví k nám i dnes skrze kazatele a vedoucí - Ef 4,11-12, tak jako k Izraeli na poušti mluvil Bůh skrze Mojžíše. Používá si i ostatní bratry a sestry - 1Pt 4,10.

B) Pozor na vzdor a zatvrzení - nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! (Žd 3,15) Je zde varování před zatvrzením se ve vzdoru. Právě emocionální křesťané mají někdy představu, že jejich srdce je citlivé, a tudíž není zatvrzelé. Opak může být pravdou. Jak se může stát, že člověk má vzdorem zatvrzené srdce? Odpověč najdeme o pár veršů dál. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? (Žd 3,18) Jde o vědomé pokoušení Boha pochybováním a neposlušností. 2M 17,7. Takový člověk nechce poslouchat, vzpírá se Bohu. Následek takové neposlušnosti je často soud Boží. Bůh nás potom vydává napospas našim hříchům, ve kterých se můžeme cítit vcelku dobře. Zároveň zastavuje jednání Ducha svatého v životě člověka. To je přesně to, co se stává mnoha dnešním křesťanům. Chtějí poslouchat jen mírná kázání, která uklidňují duši a přinášejí pocit spokojenosti. Tam, kde není usvědčující Slovo, tam nemůže být zbožná lítost nad hříchem. A tam, kde není zbožný zármutek nad hříchem, tam není pokání. A kde není pokání, tam je tvrdost srdce. Apoštol Pavel napsal církvi v Korintu: ...ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt (2K 7,9-10). Pavel řekl, že jeho napomínání v Korintských vyvolalo zbožný zármutek, který je vedl k pokání. Následně to v nich vyvolalo nenávist k hříchu a bázeň Boží. Nikdy by se to nestalo, kdyby nekázal biblická poselství v moci Ducha, které jim ukazovalo, jak na tom jsou. Když Duch svatý klepe na naše srdce, je to někdy nepříjemné. Ve skutečnosti nám však Bůh ukazuje svou něžnou lásku. Všimněme si, že zármutek podle Boží vůle působil lítost. Nebyl to tedy emocionálně příjemný zážitek. V tomto zármutku však byl Bůh. Skrze nepříjemné pocity jednal v životě korintských.

Často se dívám kolem a vidím lidi, jak odcházejí na věčnost a mnozí se ani nechtějí zamyslet nad tím, kam jdou a zda jsou připraveni. Prosím, věnujte pozornost tomu, co píši, také vy všichni, kteří nejste smíření s Bohem. Vždyť nevíte, kolik času vám zbývá. Rozhodni se co nejdřív pro Ježíše. Ve své lásce ti nabízí věčný život.

Zakončil bych slovy z Kazatele: Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. (Kaz 12,13-14)Lumír Folvarčný

IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 26 dotazů.