Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Zákonné povinnosti člena zastupitelstva obce a (ne)možnost jeho odvolání  (Přečteno 12270 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

J.S.

  • Amatérský pisálek
  • Globální Moderátor
  • Ultrasuperčlen
  • *****
  • Oblíbenost: +551/-25
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 1067
  • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.

Dostal jsem tuhle dotaz, zda je přípustné, aby zastupitel obce poškozoval její zájmy. Pokud tak činí, zda je možno ho odvolat z funkce.

Odpovědi by mohly zajímat i Vás. V případě první otázky postačí citace zákona o obcích.   

Citace
§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zÚčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit Úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 
(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce
.

Souvisí s tím i další ustanovení:

Citace
§ 69

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
 
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zÚčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
 
(3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
 
(4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Složitější je odpověč u otázky druhé:

Mandát zastupitele obce podle zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zaniká odmítnutím slibu, rezignací, Úmrtím, dnem voleb a dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.

Dalším případem zániku mandátu je, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo z některého následujícíh důvodů:

a) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
b) ztráty volitelnosti (z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním Úkonům, trvalého pobytu mimo obvod obce),
c) neslučitelnosti s funkcí.

Proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce zaniká, se může člen zastupitelstva, o jehož mandát jde, do dvou pracovních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu.

Z uvedeného plyne, že zastupitel pro porušování svých povinností či zákona nebo poškozování zájmů obce zastupitelstvem odvolán být nemůže, ledaže by došlo k jeho pravomocnému odsouzení za trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Stejně tak není možné odvolat nebo pozastavit výkon funkce zastupitele v průběhu vyšetřování, je-li důvodně podezřelý ze spáchání trestné činnosti.

V praxi se počítá s tím, že "trestem" za porušování zákona či nesolidnost zastupitele bude pokles spokojenosti občanů - voličů a z toho plynoucí jeho následné nezvolení v příštím volebním období.

Z toho plyne - koho jsme si zvolili, s tím musíme vydržet do konce volebního období, pokud nám ho nezavřou anebo pokud z funkce sám neodstoupí. V zemích s vyšší politickou kulturou a vyšší morální Úrovní politiků je odstoupení v případech, kdy vyjdou najevo jejich průšvihy, poměrně standardním řešením. Není zvykem setrvání politika ve funkci až do vyšetření případu či pravomocného rozhodnutí soudu. U nás jsou politici a zřejmě i voliči poněkud "otrlejší".  
« Poslední změna: Prosinec 10, 2007, 20:20:41 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 28 dotazů.