Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Sledování provozu podle nové vyhlášky  (Přečteno 9496 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Petr Chramosta

 • Administrátor
 • Superčlen
 • *******
 • Oblíbenost: +193/-32
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 699
 • Skype: mistostarosta
  • Skupina Žízeň
Sledování provozu podle nové vyhlášky
« kdy: Říjen 25, 2007, 09:37:56 dopoledne »

Vážení klienti.

Podle vyhlášky č. 485/2005 Sb. (její PDF kopie je v sekci dokumenty) jsme povinni uchovávat Údaje o provozu sítě. Podle této vyhlášky monitorujeme: zdrojovou adresu klienta a zdrojový port, cílovou adresu a její port. Počáteční a konečný čas spojení, počet paketů spojení a jejich celkovou velikost, tedy množství stažených dat tohoto spojení.

Tyto Údaje jsme povinni shromažčovat po dobu 6-ti měsíců zpětně, pro případný dotaz orgánů činných v trestním řízení. Data jsou samozřejmě chráněna pro případné zneužití třetími osobami. Bohužel jsme si tuto záležitost sami nevymysleli a komplikuje situaci jak klientům, tak správcům sítě. Upozorňuji proto všechny uživatele, kteří používají programy, které "balancují" na hraně zákona, tedy nejrůznější P2P programy nebo stahují hudbu, SW, filmy a jiná díla podléhající autorskému zákonu, že tímto je částečně narušena jejich anonymita.

Tato právní povinnost je bohužel nevyhnutelná a týká se všech poskytovatelů internetu.

Děkuji za pochopení.

Pozn.:
doporučuji vám programy zdarma a legálně

« Poslední změna: Říjen 25, 2007, 09:54:33 dopoledne od J.S. »
IP zaznamenána
Kéž nebe spustí záchranný pás, půjde-li proti nám, to co je z nás.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Sledování provozu podle nové vyhlášky
« Odpověď #1 kdy: Říjen 25, 2007, 17:19:43 odpoledne »

Citace
127/2005 Sb.

ZÃ?KON

ze dne 22. Února 2005

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

§ 97 - Odposlech a záznam zpráv

(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na náklady žadatele zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv

a) Policii České republiky pro Účely stanovené zvláštním právním předpisem 36) ,
 
b) Bezpečnostní informační službě pro Účely stanovené zvláštním právním předpisem 37) ,
 
c) Vojenskému zpravodajství pro Účely stanovené zvláštním právním předpisem 37a) .
 
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu zpráv předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí soudu u tohoto orgánu vedeno, a která je podepsána osobou odpovědnou u orgánu uvedeného v odstavci 1 za vykonávání odposlechu a záznamu zpráv. V případě odposlechu a záznamu zpráv Policií České republiky podle zvláštních právních předpisů 36) se v písemné žádosti uvádí číslo jednací, pod kterým je souhlas Účastníka odposlouchávané stanice u Policie České republiky veden.
 
(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat provozní a lokalizační Údaje a tyto Údaje je na požádání povinna poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah provozních a lokalizačních Údajů, dobu jejich uchovávání, která nesmí být delší než 12 měsíců, a formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, stanoví prováděcí právní předpis.
 
(4) Právnická nebo fyzická osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinna na náklady žadatele poskytnout Policii České republiky na její žádost informace z databáze všech svých Účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a to ve formě a rozsahu, stanoveným prováděcím právním předpisem.
 
(5) Zavede-li právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při této činnosti kódování, kompresi, šifrování nebo jiný způsob přenosu vedoucí k nesrozumitelnosti přenášených zpráv, je povinna zajistit, aby v koncových bodech pro připojení zařízení uvedených v odstavci 1 byly požadované zprávy a s nimi spojené provozní a lokalizační Údaje poskytovány srozumitelným způsobem.
 
(6) Z plnění povinností podle odstavců 1, 3 a 4 náleží právnické nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si Úkon vyžádal nebo jej nařídil, Úhrada efektivně vynaložených nákladů. Výši a způsob Úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví prováděcí právní předpis.
 
(7) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle odstavců 3 a 4 a s tím souvisejících skutečnostech.
 
(8/ Technické a provozní podmínky a body pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv stanoví prováděcí právní předpis.
 
(9) Právnické nebo fyzické osobě zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací náleží Úhrada Účelně vynaložených nákladů od subjektu, na jehož žádost informace podle odstavce 4 poskytla.
____________________
36) § 88 zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 
37) § 6 až 8 zákona č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 
37a) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb. , o Vojenském zpravodajství.
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Sledování provozu podle nové vyhlášky
« Odpověď #2 kdy: Říjen 25, 2007, 17:20:18 odpoledne »

Citace
485/2005 Sb.

VYHLÃ?ŠKA

ze dne 7. prosince 2005

o rozsahu provozních a lokalizačních Údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání


§ 2 - Rozsah uchovávání provozních a lokalizačních Údajů

(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen "provozovatel") poskytuje orgánu oprávněnému k jejich vyžádání (dále jen "oprávněný orgán") touto vyhláškou vymezené provozní a lokalizační Údaje (dále jen "Údaje").
 
(2) U sítí elektronických komunikací s přepojováním okruhů a pevným připojením se uchovávají
 
a) Údaje o uskutečněné komunikaci s uvedením typu komunikace, telefonního čísla Účastníka volajícího a volaného nebo identifikátoru telefonní karty pro použití ve veřejném telefonním automatu, data a času zahájení komunikace, délky komunikace, případně stavu komunikace,
 
b) Údaje o všech veřejných telefonních automatech s uvedením jejich telefonního čísla, evidenčního čísla, geografické souřadnice a slovního popisu umístění.
 
(3) U veřejných mobilních telefonních sítí elektronických komunikací se uchovávají
 
a) Údaje o uskutečněné komunikaci s uvedením typu komunikace, telefonního čísla Účastníka volajícího a volaného, data a času zahájení komunikace, délky komunikace, čísla IMEI, čísla stanice StartBTS, popřípadě čísla stanice StopBTS, destinace a doplňkové informace,
 
b) Údaje o vzájemných vazbách mezi čísly MSISDN a čísly IMEI společně použitými v síti, identifikace stanice BTS a čísla IMEI, které zprostředkovaly volání bez SIM karty na číslo tísňového volání "112", IP adresy terminálů, kterými bylo zprostředkováno odesílání zpráv SMS sítí Internet, datum a čas dobíjení kreditu u předplacených služeb, čísla dobíjecích kuponů k určitému telefonnímu číslu Účastníka, telefonní číslo Účastníka k určitému dobíjecímu kuponu,
 
c) Údaje o všech stanicích BTS s uvedením jejich čísla, geografické souřadnice, azimutu směrování antén a slovního popisu umístění stanice BTS.
 
(4) U sítí elektronických komunikací s přepojováním paketů se uchovávají Údaje o uskutečněné komunikaci
 
a) u služeb přístupu k síti s uvedením typu připojení, identifikátoru uživatelského Účtu, identifikátoru zařízení uživatele služby, data a času zahájení připojení, data a času ukončení připojení, zájmových identifikátorů (například IP adresa, číslo portu), statusu události (například Úspěch, neÚspěch, řádné nebo mimořádné ukončení připojení), množství přenesených dat (v příchozím směru/v odchozím směru),
 
b) u služeb přístupu ke schránkám elektronické pošty s uvedením identifikátoru zájmového uživatelského zařízení, uživatelského Účtu, identifikátoru zprávy na poštovním serveru, data a času zahájení komunikace, adresy elektronické pošty odesílatele, adres elektronické pošty příjemců, identifikátoru protokolu elektronické pošty, množství přenesených dat, informace o použití zabezpečené komunikace,
 
c) u služeb přenosu zpráv elektronické pošty s uvedením identifikátoru zájmového uživatelského zařízení, identifikátoru serveru elektronické pošty, data a času zahájení komunikace, adresy elektronické pošty odesílatele, adres elektronické pošty příjemců, identifikátoru protokolu elektronické pošty, množství přenesených dat, informace o použití zabezpečené komunikace,
 
d) u serverových služeb s uvedením identifikátoru zájmového uživatelského zařízení, identifikátoru uživatelského Účtu, data a času požadavku na službu, veškerých identifikátorů serveru (zejména IP adresa, Úplné doménové jméno FQDN), požadovaných identifikátorů URI nebo typu služby, dodatečných parametrů identifikátorů URI nebo služby, použité služby, množství přenesených dat, metody a statusu požadavku na službu,
 
e) u dalších služeb elektronických komunikací (zejména u služeb typu chat, usenet, instant messaging a IP telefonie) s uvedením veškerých identifikátorů komunikujících stran, transportního protokolu, data a času zahájení komunikace, data a času ukončení komunikace, použité služby, množství přenesených dat.


§ 4 - Doba uchovávání Údajů

(1) Údaje se uchovávají po dobu 6 měsíců, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.
 
(2) Údaje uvedené v části 3 bodech 3.3.4.5 a 3.3.4.6 přílohy se uchovávají po dobu 3 měsíců.


§ 5 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá Účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 2 a části 3 přílohy, která nabývají Účinnosti dnem 1. prosince 2006.


Příloha - část 3:

3. Jmenná konvence a struktura výpisu datové komunikace

   3.1 Jmenná konvence stanoví název souboru výpisu datové komunikace ve tvaru XXX_RRMMDD_ZZZZ.txt, kde XXX je kód provozovatele, RRMMDD je datum předání výpisu ve tvaru rok, měsíc, den a ZZZZ je číselný identifikátor požadavku.
 
   3.2 Údaje předávané ve strukturovaném textovém souboru jsou uvozeny hlavičkou na prvních třech řádcích, přičemž první řádek obsahuje Údaje
 
3.2.1 název souboru výpisu,
 
3.2.2 typ výpisu (použitá služba),
 
3.2.3 identifikátor, na který je výpis vyžadován (například IP adresa, telefonní číslo Účastníka, adresa elektronické pošty),
 
3.2.4 datum a čas, odkdy je výpis vyžadován,
 
3.2.5 datum a čas, dokdy je výpis vyžadován,
 
3.2.6 použitá znaková sada,
 
3.2.7 identifikace časové zóny vztažená k nultému poledníku ve formátu GMT +/- HH:MM)
   Druhý řádek je prázdný a třetí řádek obsahuje názvy Údajů.
 
   3.3 Za uvozující hlavičkou následují řádky s Údaji v pořadí uvedeném v hlavičce:
 
3.3.1 přístup k síti
3.3.1.1 typ připojení (zejména dial-up, ADSL, GPRS, kabelový modem, LAN),
3.3.1.2 identifikátor uživatelského Účtu,
3.3.1.3 identifikátor zařízení uživatele služby (zejména MAC, telefonní číslo Účastníka u dial-up připojení),
3.3.1.4 datum a čas zahájení připojení,
3.3.1.5 datum a čas ukončení připojení,
3.3.1.6 zájmové identifikátory (zejména IP adresa a v případě nejednoznačnosti identifikace koncového zařízení z IP adresy také číslo portu, například PAT),
3.3.1.7 status události,
3.3.1.8 množství přenesených dat v kilobytech [kB].
 
3.2.2 přístup ke schránkám elektronické pošty
3.3.2.1 identifikátor zájmového uživatelského zařízení (zejména IP adresa a číslo portu),
3.3.2.2 identifikátor uživatelského Účtu,
3.3.2.3 identifikátor zprávy na poštovním serveru (ID Message),
3.3.2.4 datum a čas zahájení komunikace,
3.3.2.5 adresa elektronické pošty odesílatele,
3.3.2.6 adresy elektronické pošty příjemců,
3.3.2.7 identifikátor protokolu elektronické pošty (například POP3, IMAP),
3.3.2.8 množství přenesených dat v kilobytech [kB],
3.3.2.9 použití zabezpečené komunikace (ano - ne, případně jakým způsobem).
 
3.3.3 přenos zpráv elektronické pošty
3.3.3.1 identifikátor zájmového uživatelského zařízení (zejména IP adresa a číslo portu),
3.3.3.2 identifikátor serveru pro přenos zpráv elektronické pošty,
3.3.3.3 datum a čas zahájení komunikace,
3.3.3.4 adresa elektronické pošty odesílatele,
3.3.3.5 adresy elektronické pošty příjemců,
3.3.3.6 identifikátor protokolu elektronické pošty,
3.3.3.7 množství přenesených dat v kilobytech [kB],
3.3.3.8 použití zabezpečené komunikace (ano - ne, popřípadě jakým způsobem).
 
3.3.4 serverové služby
3.3.4.1 identifikátor zájmového uživatelského zařízení,
3.3.4.2 identifikátor uživatelského Účtu,
3.3.4.3 datum a čas požadavku na službu,
3.3.4.4 identifikátory serveru,
3.3.4.5 požadovaný identifikátor URI nebo jiný identifikátor služby,
3.3.4.6 parametry identifikátoru URI nebo služby,
3.3.4.7 použitá služba (například ftp, http),
3.3.4.8 množství přenesených dat v kilobytech [kB],
3.3.4.9 metoda požadavku (například POST, GET, DEL),
3.3.4.10 status požadavku (například Úspěch, neÚspěch, time-out, stavový kód).
 
3.3.5 další služby elektronických komunikací (zejména služby typu chat, usenet, instant messaging a IP telefonie)
3.3.5.1 zájmový identifikátor,
3.3.5.2 identifikátor zdrojového zařízení (například IP adresa a číslo portu),
3.3.5.3 identifikátor cílového zařízení (například IP adresa a číslo portu),
3.3.5.4 transportní protokol,
3.3.5.5 datum a čas zahájení komunikace,
3.3.5.6 datum a čas ukončení komunikace,
3.3.5.7 použité služby,
3.3.5.8 množství přenesených dat v kilobytech [kB].
IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.118 sekund, 23 dotazů.