Kultura, koníčky, sport > Knihovna, informační středisko a literární tvorba občanů

Vyhlášení literární soutěže v oboru prózy, poezie a publicistiky

(1/1)

Petr Chramosta:
"Hořovice Václava Hraběte 2008"

VIII. bienále

Máte zajímavý námět a chuť psát?     Zapojte se do naší soutěže!

Soutěž vyhlašuje dne 10.12.2007 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zÚčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval.

Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
na tel.: 311 512 564, na e-mailu: mkc@mkchorovice.cz
na URL: http://www.mesto-horovice.cz/kul/hvh.html

Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
Poezie - max. 5 básní
Próza - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
Publicistika - příspěvek v rozsahu do 5 stran (fejeton, esej, reportáž).
Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech.

Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané strojem a zaslat je lze do 29.2.2008:

a)  poštou: čtyři vyhotovení na formátu A4 vložit společně s přihláškou do velké obálky
s označením „HVH 2008“ a poslat na výše uvedenou adresu

b) e-mailem: textový soubor se soutěžní prací (dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2008", do těla zprávy vypsat Údaje uvedené na přihlášce a zprávu odeslat na e-mailovou adresu mkc@mkchorovice.cz.

Soutěžní práce se nevracejí.

Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Český rozhlas Plzeň.

Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými cenami.

Organizátoři připravují i pro VIII. bienále tradiční setkání soutěžících literátů ve dnech 2. – 3. května 2008. V těchto dnech se uskuteční jak literární semináře, tak i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a dalších tvůrčích oblastí. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 3.5.2008.

Literární soutěž i dvoudenní festival v Hořovicích se koná za finanční podpory Středočeského kraje a pod záštitou starosty města Hořovice Mgr. Luboše Čížka.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi