Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Kdo a jaký je Kazimír?  (Přečteno 5280 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Kdo a jaký je Kazimír?
« kdy: Listopad 24, 2006, 10:47:24 dopoledne »

Kdo a jaký je Kazimír?

Pokud jste pod tímto titulkem čekali bombastické jmenovité odhalení Kazimírovy totožnosti, asi Vás zklamu. Poté, co se Kazimír z internetových diskuzí odmlčel (zaplaťpámbů – ať to trvá věčně!), zřejmě vida, že svými příspěvky namísto sledovaného zla páchá i dobro (vše zlé je pro něco dobré - zrušení starého fóra, seznámení členů Kazimírovy opozice navzájem, zhanobení vlastních „řad“), zbylo mi trochu času se nad jeho osobou v klidu, a doufejme že snad i naposledy, trochu zamyslet. Nabízím Vám k nahlédnutí mé myšlenkové produkty:

1. Kazimír, ať již je tento pojem tvořen jedním nebo více přispěvateli, sjednocenými spřízněnými osudy, ve svých příspěvcích „kopal“ za tým NEZ/DEM, či spíše, abych jeho členům, kteří se zatím nijak v diskuzi k situaci Kazimírem vyvolané a jeho příspěvkům nevyjádřili a možná by někteří z nich ani s Kazimírem Úplně nesouhlasili, nekřivdil, přímo za osobu bývalého starosty pana Otakara Hlaváče. Musí tedy jít o někoho, kdo je s ním svými zájmy velmi Úzce spřízněn - ty nejhorší sprostoty začal chrlit a kydat v noci po změně ve vedení obce.

2. Kazimír je osobou, která je hrdá především na své grygovské rodáctví, které zřejmě považuje za svoji největší přednost, a je přesvědčena, že o Grygovu a jeho obyvatelích ví téměř vše. Staví se do role toho, kdo má právo všechny hodnotit a cejchovat, kontrolovat jejich pracovní dobu, stav zahrad, hodnotit momentální zapojení či nezapojení členů grygovských rodin do pracovního procesu, kvalitu práce grygovských občanů v jejich zaměstnáních, jejich přínos pro obec a Účast na akcích organizovaných bývalým vedením obce. To poslední mi připomíná, že naposledy jsem měl s něčím podobným problémy v zaměstnání kdysi za totality, protože jsem se nezÚčastnil prvomájového průvodu - Kazimír by se takové lehkovážnosti jistě nedopustil. Zvláštní specialitou je Kazimírovo vyhodnocování, kdo a kolik toho pro obec udělal. Kazimír si přitom však neuvědomil jednu důležitou věc. Zatímco bývalí členové vedení obce byli za výkon svých povinností práce pro obec relativně slušně placeni z daňového systému a členové obecního zastupitelstva jsou prací pro obec zavázáni právními předpisy, obyčejný občan má především své (právní i morální) povinnosti vůči své rodině, majetku a taky vůči svému zaměstnavateli. Pracuje-li, přispívá tak do daňového systému a vytváří předpoklady pro odměňování vedení obcí, čímž je jim prospěšný a měli by si ho považovat. "Povinnost" občana pracovat pro obec v jeho volném čase je u každého věcí jeho dobrovolného přístupu a podléhá jeho svobodnému rozhodnutí. Někdo stráví svůj volný čas v hospodě tlacháním o politice, vojně, ženských a kdovíčem ještě, někdo odpočívá a leží po dobrém jídle nebo s kručícím žaludkem, někdo čte knihy, jiný si hraje s dětmi, sleduje televizní vysílání, někdo pomlouvá sousedy, jiný si se sousedy povídá při vzájemných návštěvách … atd., zbytek si jistě doplníte sami, možné jsou též kombinace čehokoli s čímkoli v jakémkoli vzájemném poměru. Kazimír si neomaleným a neomluvitelným zasahováním do těchto věcí soukromí občanů a snahou ostatní přesvědčit, že mnozí z jejich spoluobčanů jsou neužiteční (zřejmě podle principu užitečné zvíře-neužitečný občan) osobuje cosi, co je naprosto nehorázné, trapné a těžko pochopitelné. Užitečnost občanů pak vyhodnocuje zjevně podle kritéria, kdo byl užitečný bývalému vedení obce, tedy kdo ho podporoval, a kdo nikoli. Vůbec ho nenapadne, že neÚčast lidí na některých akcích mohla být tichým protestem třeba proti zneužívání různých výročí k předvolební agitaci a sebepropagaci vedení obce. Účast na takových akcích bývá při tomto stylu dosti jednotvárná a ne pro každého přitažlivá, nehledě opět na její absolutní dobrovolnost u každého občana.
 
3. Kazimír se staví do role grygovského Boha, cítíc se oprávněn soudit druhé, rozdělovat je mezi nebe a peklo podle svých kritérií. Dosti odvážné, sebevědomé a nesebekritické. Kazimír ale není spravedlivý nestranný Bůh. Kazimír na jedné straně vyzvedává do nebe bývalého starostu obce Otakara Hlaváče, na druhé straně do pekla umísťuje kohokoli, kdo vyjádří veřejně názor, který se mu nějak nezamlouvá. Není schopen rozlišit postavení řadového občana od místního politika. Když se mu nedostává argumentů proti jeho politickým oponentům, které sprostě a zákeřně napadá, aniž by ho jakkoli provokovali, klidně drze neoprávněně osočí a napadne veřejně řadového občana, který vyjádřil svůj názor a nikomu nic nevnucuje, snažíc se autora názoru zhanobit, neschopen věcně a slušně reagovat. Ve své zaslepenosti, aniž by to tušil, je dokonce schopen napadat toho, kdo pro bývalého starostu obce Otakara Hlaváče hlasoval ve volbách a zastával se ho veřejně, protože ve své jednoduchosti nepochopil, že s ním sympatizující občan nemusel mít vždy v ruce praporek se jménem bývalého starosty.

4. Kazimír je ten, kdo „kazí mír“ v obci svojí evidentní snahou o narušení pěkných vztahů občanů a mezilidské pohody. Směřuje primitivně na nejnižší lidské pudy. Snaží se vyvolat závist, zdůrazňuje nesmysly jako rodáctví, aby vyvolával pocit, že lidé si nejsou rovni, že se čímsi odlišují. Zneužívá toho, že on o lidech ví (nebo si myslí, že ví) více než řadový občan a pouští do étéru o jednotlivých občanech zkreslené a zaujaté informace. Ubohost, hloupost, nenávist, ukřivděnost, závist a pomstychtivost z jeho příspěvků přímo čiší.

5. Oblíbené slovo v příspěvcích Kazimíra (pominu-li vulgarismy nejhrubšího kalibru) je kromě slov Hlaváč a starosta slovo projekt. Z příspěvků vyznívá, že projekt za Účelem získání peněz pro obec byl schopen zpracovat jen a jen bývalý starosta Otakar Hlaváč. Proč by tomu tak mělo být, na to Kazimír již odpověč nedává. Přitom projekty a vyřízení žádostí o dotace obec zadávala k vypracování zprostředkovatelům za nemalé peníze. Proč by to neměl zvládnout starosta Tomáš Kubáček, když je inženýr s ekonomickým vzděláním (podle Kazimíra hnida a nezaměstnaný zkrachovalý manažer, což nemohu posoudit, neb nemám v tomto směru žádné informace)?

   
Co k tomu ještě říci. Za své jednání je každý, kromě osob těžce duševně postižených, odpovědný a svoji odpovědnost si musí sám nést. K osobě, o níž Kazimír vyvolal veřejnou diskuzi, kterou tak svérázně vyzvedává a hájí, až jí škodí, považuji za vhodné uvést ještě následující.

Každý, kdo se začne příliš opájet významem svého postavení, funkce a práce a přestane vnímat hlasy jiných či dokonce potlačuje jakékoli jiné názory, které mu nejsou po chuti, aniž by vnímal obsah kritiky a zamyslel se nad ním, dokonce považuje-li okamžitě jakoukoli kritiku svého jednání a práce za projev nepřátelství, ztrácí chtě nechtě schopnost sebereflexe. Je přesvědčen, že jen on dělá vše správně a nikdo jiný by to tak dobře nesvedl. Zcela zapomíná, že je stejný člověk jako kdokoli druhý a také má spoustu chyb a nedostatků. Zpravidla je ve své výjimečnosti a významu utvrzován podřízenými a jinými osobami, které z něj mají prospěch anebo jsou na něm závislé. Nejde o přirozenou autoritu, ale o formální autoritu vyplývající z postavení-funkce, která vždy má svůj počátek a konec, v případě starosty nevyjímaje (to platí Úplně pro všechny včetně mne a tím spíše pro manažery, protože schopní manažeři u západních firem bývají pro "opotřebovanost" vyměňováni zpravidla po 3-5 letech ve funkci). Lidé se pak zpravidla ze strachu a obavy z konfliktů raději kriticky nevyjadřují a mlčí, dokonce snášejí i to, že je s nimi neprávněně manipulováno. Spousta příkladů z historie ukazuje, že tento stav je typickým předznamenáním pádu mnoha diktátorů. Málokterý padlý diktátor si pak je po svém pádu schopen přiznat, že pád si takto připravil a zavinil sám, opuštěním sebekontroly a demokratických principů vládnutí.

Pokud by bývalí diktátoři měli zájem o pochopení sebe sama a svého bolestného osudu a toužili po nalezení východiska ze svého nepříjemného stavu, který je nabádá k slepé zmatené pomstě a snaze o podělení se se svojí nenávistí s druhými, pak prvním krokem je získání reálného objektivního náhledu na svoji situaci. To bývá mnohdy bez odborné pomoci nemožné. Svoji pozitivní roli hraje faktor času. Realita postupně ukazuje, že věci se mají poněkud jinak než to viděl on a padlý diktátor chtě nechtě tyto signály přijímá alespoň podvědomě. Je nutno přestat hledat chybu v druhých a vidět v nich své nepřátele, ale velmi bolestně si přiznat své selhání. Teprve na tomto základu je pak možno začít se vyrovnávat se svojí situací (pro uvolnění: „na tomto základu můžete stavět!“). Bez tohoto procesu je dosažení uvolnění nemožné. Je to jako u alkoholika, který si nejprve musí přiznat svoji závislost na alkoholu a získat na ni náhled, jinak nemá naději na Úspěšné vyléčení ze své závislosti. Ale tady bych již fušoval do řemesla psychologům a psychiatrům. Proto raději končím.       

Také je už dost pozdě, chce se mi spát a dochází mi, že Kazimír mi za to, abych se připravoval o svůj spánek, nestojí. Měl by si uvědomit, že nikdo nemá šanci překročit svůj stín a všichni budou nakonec spravedlivě souzeni. Čím více nenávisti a hnusu roznesou, tím horší a složitější bude jejich případný návrat do normálního života. A osobního klidu a pohody nelze nikdy dlouhodobě dosáhnout činěním zla. Navíc – ZLO PLODÃ? DALŠÃ? ZLO. Útoky se v životě velmi často nakonec obracejí proti Útočníkovi. Pro nás je vlastně dobře, že se nám takto Kazimír představil a odhalil. Víme, s kým máme tu čest. Předem varováni – lépe vyzbrojeni.   
               
Při této příležitosti jsem si ještě vzpomněl na původ názvu obce GRYGOV z německého Krieg-au = válka(spor)-niva(louka). Jakoby se v něm Kazimír zhlédl. Dokonce jsem došel až tak daleko, že mne napadlo přejmenování obce na FRÃ?DNOV za použití německého Frieden-au = mírová louka. Ale nový název se mi ani trochu nelíbí. Na názvu totiž nezáleží. Ten starý vznikl zřejmě v důsledku sporu o vlastnictví Území, na kterém dnes leží Grygov a tradice se mají ctít. Důležité bude, jak se budeme k sobě chovat a jaké prostředí mezilidských vztahů si sami vytvoříme – ne jak budeme věci nazývat.

Ač to bude pro Kazimíra asi naprosto nepochopitelné při jeho způsobu uvažování, do kterého nám dal nahlédnout, zcela upřímně mu přeji mír a klid v duši a normální život v obci v rámci možností a schopností, které mu byly shůry dány.

_____________________________________________________________________________________________
Z nedávného předvolebního materiálu NEZ/DEM - Vše je o lidech, vše s lidmi:

Citace
Otakar Hlaváč - současný starosta obce, (54 let - vzdělání středoškolské ÚSO - technik), svou funkci zastává již tři volební období, kandiduje opět na starostu obce. Stál u zrodu významného rozvoje obce v posledních deseti letech. Má vysoké organizační schopnosti, stojí u všech řešených projektů. Jeho zásluhou získala obec celou řadu mimořádných finančních dotací ze státního rozpočtu. Je členem Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje, je za Olomoucký kraj členem komise pro Regionální operační program v čerpání dotací z EU. V rámci soutěže Vesnice roku v roce 2004 převzal osobní ocenění za příkladné vedení mikroregionu Království a v roce 2006 mu bylo uděleno ocenění za osobní přínos k dynamickému rozvoji obce Grygov.
« Poslední změna: Listopad 27, 2006, 16:03:46 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Kdo a jaký je Kazimír?
« Odpověď #1 kdy: Listopad 02, 2007, 15:43:14 odpoledne »

IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.