Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 3  (Přečteno 2163 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 3
« kdy: Listopad 12, 2011, 20:42:25 odpoledne »

CO JE TO VLASTNĚ ŽIVOT?

Proč ses narodil?

Potřebuješ to vědět
Co by sis myslel o člověku, který se snaží použít slaměného klobouku jako hrnce na vaření nebo skleněné láhve místo kladiva? Co by sis myslel o člověku, který promarní celý svůj život, aniž by našel jeho smysl?
Dokud nevyužijeme svůj život k tomu, k čemu byl stvořen, jsme jako ten klobouk na ohni nebo láhev užívaná jako kladivo. Zničíme sami sebe, aniž bychom došli plného uspokojení.
Bůh má plán pro tvůj život. Tvůj život má smysl. Má pro tebe práci zde na zemi a připravil ti nádherný domov v nebi. Narodil ses, abys žil podle Božího plánu.

Narodil ses, abys byl Božím dítětem.
Dozvěděl ses, že tě Bůh stvořil, aby se z tebe radoval, abys byl Božím dítětem, těšil se z jeho lásky a miloval zase jeho.
Ať děláš cokoliv, ale nemáš tento vztah s Bohem, minul jsi cíl svého života.
Žalm 16,11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Narodil ses, abys rostl do Boží podoby.
Život zde na zemi je pro tebe, Boží dítě, školou, která tě má připravit pro věčnost. Zkušenosti, které zde získáš, jsou lekcemi, jež tě připraví pro tvůj úkol v Božím království. Problémy a věci, které tě trápí nyní, tě mají naučit trpělivosti, víře a poslušnosti. Mají ti pomoci vyzrát duchovně, aby ses více podobal nebeskému Otci. Dovol Bohu, aby z tebe učinil spolehlivého člověka, aby tě mohl použít nyní i v budoucím světě.
2. Timoteovi 2,12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout.

Narodil ses pro spolupráci s Bohem
Ať ses narodil kdykoli, ať žiješ kdekoli a jsi kýmkoli, můžeš být pro svoji rodinu, své okolí, zemi a pro celý svět požehnáním. Bůh chce, abys byl jeho partnerem a spolupracoval s ním. Pomůže ti vést jiné k Ježíši Kristu a k lepšímu životu v něm.
Efezským 2,10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.V čem jsi podoben Bohu?

Bůh ti dal ducha stvořeného ke svému obrazu.
Bůh učinil Adamovo tělo z prachu země a dal mu tím stejnou přirozenost, jakou mají ostatní pozemští tvorové. Tuto pozemskou přirozenost jsi zdědil. Vnitřní život, ducha, Bůh Adamovi vdechl. Adamův duch byl podoben Bohu. I tvůj duch je v mnoha směrech podoben Bohu.


Nauč se zpaměti
1. Mojžíšova 1,26; 2,7 I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

Tvůj duch je v mnoha ohledech podoben Bohu
Tímto zvláštním duchem se lišíš od zvířat. Nazýváme jej Božím obrazem v člověku.
Boží obraz v sobě samém můžeš vidět v tom, že:
•   Jsi ve své přirozenosti morální - máš smysl pro dobro a zlo.
•   Máš přirozený smysl pro estetiku - máš cit pro krásu.
•   Jsi přirozeně rozumný - toužíš poznat pravdu, máš schopnost argumentovat, mluvit a jinými způsoby komunikovat.
•   Jsi ve své přirozenosti duchovní - toužíš uctívat a máš schopnosti mít obecenství s Bohem.
•   Máš přirozené tvořivé schopnosti - toužíš zušlechťovat své okolí. Člověk staví mrakodrapy, průplavy, využívá elektrickou energii, vynalézá stroje, které pracují za něj. Tvoří krásnou hudbu, umění, architekturu, poezii, krásné písně, filmy a umělecké předměty.
Těmito věcmi, které pocházejí z Boží přirozenosti, se odlišuješ od zvířat. Ukazují, že ses narodil, abys byl Božím dítětem, a nežil jen pro svou radost jako zvířata.V čem nejsi podoben Bohu?

Máš fyzické tělo
Bůh je nekonečný, věčný a všemohoucí duch. Není omezen časem ani prostorem. Nikdy nezemře. Tvůj duch žije v těle, jehož fyzická síla je velmi omezena, v jednom okamžiku může být pouze na jednom místě a jednoho dne zemře. Je však nádherným Božím darem. Díky svému tělu můžeš pracovat pro Boha mnoha způsoby, nemyslitelnými, kdybys byl pouze duch. Měl bys o své této dobře pečovat, protože je domovem tvého ducha a Božím chrámem.
1. Korintským 6,19-20 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá...? Proto svým tělem oslavujte Boha.
Někteří lidé svádějí zlé věci, které dělají, na své tělo. Ve snaze se napravit své tělo trestají. Tvoje tělo není ani dobré, ani zlé. Je jako stroj, který ovládá tvůj duch; je to tvůj duch, který rozhoduje, co dělat, a tvoje tělo to vykoná. Své této můžeš užívat jak k dobrému, tak ke zlému, pro Boha, nebo pro satana.
Římanům 12,1 ...abyste přinášeli svá těla v živou, svatou, Bohu milou oběť; to je vaše rozumná bohoslužba. (Petrů)
Nezapomeň, že pánem nad tvým tělem je tvůj duch. Tělo je dobrý služebník, ale špatný pán. Jestliže dáš ve svém životě na první místo to, co se líbí nebo nelíbí tělu, ženeš se do neštěstí. Tělo se dokonce může stát otrokem zvyků, které zničí tvé zdraví a tvého ducha zaženou hlouběji do hříchu. Když zanedbáváme potřeby duše a upřednostňujeme pohodlí těla, stáváme se méně a méně podobnými Bohu.

Hřích zničil tvoji přirozenost
Boži obraz v tobě pošpinil hřích. Jak se člověk snaží vládnout svým životem sám, místo aby dal průchod Bohu, je na tom stále hůře a hůře.
Galatským 5,19-21 Skutky tělesnosti jsou patrné: je to necudnost, nečistota, smyslnost modloslužba, čáry, nepřátelství, spory, žárlivost, hněvy, osobní zaujatosti, roztržky, sektářství, závisti, opilství, nestřídmost a podobné; a to vám předpovídám, jak jsem vám jíž i předpověděl: lidé, kteří takové věci činí, nebudou mít údělu v království Božím (Žilka).

Nemůžeš být dobrý ze svého snažení.
Vše, co je dobré, pochází od Boha. Jestliže ho vyloučíš ze svého života, nemůžeš být dobrý. Dobrý můžeš být jen tehdy, když do tvého života přijde Boží Duch svatý a promění tě. Římanům 7,18-20 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci... nedě¬lám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.

Lišíš se od svého Boha tak, že musíš být obnoven
Svou přirozenost nemůžeš vyspravit záplatami ani napravit tím, že se budeš snažit být dobrý, ani tím, že se připojíš k nějaké církvi. Potřebuješ, aby tvoji přirozenost změnil Bůh a učinil z tebe člověka, jakého chce On sám. Dovol mu, aby v tobě obnovil svou přirozenost.Jakým člověkem chceš být?

Z hlíny může být bláto, kde se vyvalují prasata, nebo krásný porcelán. To závisí na přání vlastníka a schopnostech hrnčíře.
Lidská přirozenost, ponechána sobě samé, se vyvíjí od zlého k horšímu. Stává se hříšným, bahnem plným ošklivých, nenávistných myšlenek a bezbožných skutků. Avšak v Boží ruce, v ruce mistra hrnčíře, se tvůj život může stát užitečným a může být vzorem podivuhodné krásy.
Jeremiáš 18,4-6 Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou... I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř“ je výrok Hospodinův. „Hle jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových.“Jak poznáš, že jsi dítě Boží?

Bůh tě přijal za své dítě ve chvíli, kdys přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele. Ujišťuje tě o tom třemi způsoby:
•   svým Slovem, které to říká
•   svědectvím Ducha svatého v našem nitru
•   změnou ve tvém životě
1. Janova 5,10-12 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě... Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Římanům 8,16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží dětí.
1. Janova 3,14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry.

IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 29 dotazů.