Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Informovanost občanů  (Přečteno 9769 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

jitulka

 • Host
Informovanost občanů
« kdy: Únor 16, 2007, 08:03:31 dopoledne »

Pane starosto, stále porušujete zákon.  ???
Na elektronické Úřední desce doposud není vyvěšeno ani rozpočtové opatření ani provizorium na rok 2007!
To se nesmí ukazovat?
Možná by se někteří občané, kteří se koukají na stránky obce a v obci nebydlí rádi seznámili, jak obec bude po volbách hospodařit.
IP zaznamenána

občan

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #1 kdy: Únor 16, 2007, 10:23:29 dopoledne »

??? jitulko už nehul pak si mimo   :P  JE TO TAM!  :-[

http://www.grygov.cz/edeska/hlavni.jsp
http://www.grygov.cz/dokumenty/hlavni.jsp?id=21

omlouvat se panu starostovi asi nebudeš že?
IP zaznamenána

občan č. 2

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #2 kdy: Únor 16, 2007, 10:42:11 dopoledne »

Pane starosto, stále porušujete zákon.  ???
Na elektronické Úřední desce doposud není vyvěšeno ani rozpočtové opatření ani provizorium na rok 2007!
To se nesmí ukazovat?
Možná by se někteří občané, kteří se koukají na stránky obce a v obci nebydlí rádi seznámili, jak obec bude po volbách hospodařit.

Zase se projevuje to tlachání, obviňování a ukazování prstem na někoho?
x-x-x
Nelíbí se mi, že očividně závidějíc ukazujete na někoho, jeho rodinu či jejich majetek. Nahlížíte až moc do soukromí některých lidí, leč slepě. Pod závojem anonymity se to dělá velmi lehce.
Hodně bych se divil, kdyby bývalý pan starosta na Vaše urážlivé podněty jakkoliv reagoval. Dost jistě by se zde stal obětí Útoku Vás či jiného pokrytce.
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #3 kdy: Únor 16, 2007, 12:21:00 odpoledne »


Některé nejmenované přispěvatelky bych si dovolil požádat o diplomatičtější sdělování invenktiv. Na ženách bývá obdivuhodná právě jejich schopnost tnout do živého s elegancí a nonšalancí, které se zde zrovna nedostává.

Před několika dny jsem osobně "Rozpočtové provizorium pro rok 2007" na www obce prohlížel, je občanům k dispozici, takže "bomba" jedné z nich poněkud míjí svůj cíl.

A pokud jde o druhou, volající po "sesazení" člena obecního zastupitelstva pana Otakara Hlaváče, dovoluji si poznamenat, že byl zvolen ne zrovna malým počtem voličů v řádných komunálních volbách. Jeho voliči jeho způsob "dělání politiky" jistě znali a v zastupitelstvu si jeho osobu přáli mít. Měli bychom to jako občané respektovat, i pokud třeba nejsme těmi, kteří mu svůj hlas dali. 

Resume a vzkaz: dámy, takto si korektní diskuzi nepředstavuji.

P.S.: Teč to asi od potrefených slíznu, co?
« Poslední změna: Únor 18, 2007, 17:21:38 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

jitulka

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #4 kdy: Únor 16, 2007, 12:38:47 odpoledne »

Omlouvat se není třeba, na Úřední desce postrádám rozpočtové opatření z konce roku 2006.

Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2006, dle předloženého návrhu, včetně jeho doplnění ve formě snížení § 6171 pol. 3111 v příjmové části  o částku 2.995.000,-  Kč a snížení § 6171 pol. 6901 ve výdajové části o částku 2.762.966,- Kč.

Hlasování: pro –  9         proti –  0                   zdržel se – 0

Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Grygov zplnomocňuje starostu obce k provedení případných dalších rozpočtových opatření do konce kalendářního roku 2006.

- pro       â€“  5   (Ing. J. Aust , P. Chramosta, Ing. T. Kubáček, B. Skopalíková, V. Vašo J.)
- proti       â€“  4   (Ing. J. Gábrlík, O. Hlaváč, PeadDr. J. Hudek,JUDr. J. Skopalová)           
- zdržel se    â€“  0

IP zaznamenána

občan č. 2

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #5 kdy: Únor 16, 2007, 13:28:18 odpoledne »

Jitulko proč si myslíte že to tam musí být ?  Je na to nějaké nařízení?   Aby nám tak pana starostu zavřeli jako kriminálníka ale vy mu tím určitě píchnete a nezavřou.  Vypadáte  že tomu rozumíte.
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #6 kdy: Únor 16, 2007, 15:59:08 odpoledne »


Zavřou nám našeho starostu?


Řada obcí v České republice v současnosti stále ještě buč vůbec nesplňuje zákonnou povinnost zřídit a provozovat elektronickou Úřední desku nebo ji nevede v souladu s platnou legislativou.

V souvislosti s Účinností nového správního řádu od 1. ledna 2006 vyvstala řada otázek týkajících se této problematiky. Předchozí předpisy neobsahovaly žádnou sankci ani způsob řešení situace, kdy obecní Úřad tyto zákonné povinnosti nesplní. Do nového správního řádu byl včleněn text týkající se elektronické komunikace – a konkrétně také elektronických Úředních desek včetně příslušných opatření pro případy, kdyby ke splnění této povinnosti nedošlo.

Obsah dokumentů na fyzické i elektronické Úřední desce se musí vždy zcela shodovat.


Pokud obce elektronickou Úřední desku vůbec nemají nebo na ní nezveřejňují stejné dokumenty jako na kamenné desce, mohou si způsobit problémy.
 
Nezveřejněním na elektronické Úřední desce může obec zatížit právní Úkon vadou, přičemž v některých případech tato vada publikace může způsobit až neplatnost nebo neÚčinnost právního Úkonu anebo nedoručení dokumentu. Z toho vyplývá, že obec tak vlastně dává třetí osobě do rukou možnost Úspěšně napadnout právní akt, který by jinak žádnou právní vadu neměl. Jaké konkrétní důsledky potom obec ponese závisí na tom, o jaký typ právního Úkonu se jedná.


Poskytování informací a služeb na obecních internetových stránkách.

Mnoho obcí již dokázalo vnést život do svých webových stránek v takové míře, že se stávají autentickým odrazem práce obce a katalyzátorem činnosti místní komunity. Občan od svého obecního Úřadu očekává oprávněně přesné, aktuální a důvěryhodné informace. K Úspěchu vede programová otevřenost obecního Úřadu a zvýšená pozornost k internetu jako nikoli experimentálnímu, ale naopak běžně dostupnému médiu. Vždyť jím skutečně již je.


Právní Úprava

Poskytování informací na internetových stránkách obcí je upraveno:

1) zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999

2) vyháškou č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a osnovu popisu postupů dle § 5 odst. 1 písm. d) tohoto zákona. Vyhláška nabyla Účinnosti 1. 1. 2007.
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=442%2F2006&number2=&name=&text=


Dříve platné Standardy ISVS, které stanovily seznam povinných zveřejňovaných informací, byly k 1. 1. 2007 zrušeny.


Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 5 stanoví, které informace povinný subjekt zveřejňuje a také způsoby zveřejnění:

Citace
§ 5

Zveřejňování informací

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých Úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a)  důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b)  popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
c)  místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d)  postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e)  přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f)  sazebník Úhrad za poskytování informací,
g)  výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),
h)  výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
i)  usnesení nadřízeného orgánu o výši Úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
j)  adresu elektronické podatelny.

 
(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v Úředních hodinách zpřístupnit

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

§ 21
(3) Ministerstvo informatiky stanoví vyhláškou
a)  strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)  osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),
c)  formu a datový formát Údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.
Údaje, které podle posledně zmíněné vyhlášky zveřejňuje povinný subjekt:

1. Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu.
3. Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní Údaje - poštovní adresa, adresa pro osobní návštevu, Úřední hodiny, tel., fax, www adresa, adresa e-podatelny, další adresy.
5. Bankovní spojení pro všechny v Úvahu přicházející platby od veřejnosti.
6. Identifikační číslo (IČ).
7. Daňové identifikační číslo (DIČ).
8. Seznamy hlavních dokumentů. Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce, obsah Účetních výkazů za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet a jeho pozdější Úpravy.
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, jež je třeba při těchto činnostech dodržovat.
12. Název příslušného formuláře a způsob i místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se zveřejnit vzory formulářů způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Přehled vydaných předpisů.
15. Sazebník Úhrad za poskytování informací.
16. Licenční slouvy a jejich vzory.
17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. (§ 18)


Co z těchto mnoha slov plyne?

1. Zjednodušeně řečeno - starostu nám nezavřou .
2. Obec neporušuje zákon, i pokud nezveřejní to, co je stanoveno ve vyhlášce, nejde-li o povinný Údaj dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
3. Pojem "Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu" není v praxi vykládán jednotně, zásadně však jsou za povinné Údaje jednotně považovány Údaje o schváleném rozpočtu za tento a předchozí rok. Názor na to, zda mají být zveřejňovány i provizorní rozpočty či rozpočtová opatření, není jednotný. Najdete je proto na obecních www stránkách různých obcí jen málokdy. Sám se domnívám, že rozpočtová opatření jakožto dílčí změny rozpočtu by zveřejňována být měla. A provizorní rozpočty také. Rozhodně však jejich nezveřejnění není porušením žádného zákona ani nějakým závažným prohřeškem.
4. Stanovení těchto povinností není určeno proto, aby někdo obce plísnil, ale aby se občané dostali k informacím. Není proto až takovou závadou, když Údaje nejsou přímo na elektronické Úřední desce, ale ve vedlejší rubrice, speciálně věnované rozpočtům obce, neboť k nim občané přístup mají. Nezveřejnění Údajů na www stránkách obce není spojeno s žádnou přímou sankcí. Ojedinělé nezveřejnění rozpočtového opatření tedy je naprosto zanedbatelným a nezávažným problémem a není zapotřebí ho zveličovat.
5. Pokud je na obecních www stránkách zveřejněn výsledek jednání zastupitelstva s Údaji o schválení rozpočtového opatření, nelze hovořit o utajování informací před občany.
6. I přes sporné výkladové záležitosti lze uzavřít, že zákon obcí (starostou) porušen nebyl. WWW stránky obce a zejména elektronická Úřední deska by ovšem měly být udržovány v precizním stavu. 
7. Omluva za obvinění, že starosta stále porušuje zákon, na místě v každém případě rozhodně je, ale to již není moje věc, jen osobní názor. Od odborníka (právníka) by takové osočení bylo zákeřností a nehorázností, od laika může jít jen o pouhou nešikovnost či nedostatečnou orientaci v odborném problému.
8. V praxi zpravidla umísťuje jednotlivé Údaje na www stránky nikoli starosta, ale podle jeho pokynů webmaster, administrátor či administrativní pracovník. Pokud má v pracovní náplni stanovenu povinnost doplňovat www stránky obce o Údaje dle výše uvedených předpisů, pak nelze pominout jeho pracovněprávní odpovědnost v případě jejího porušení. Odpovědnost obce tím však není dotčena.   
9. Je dobře, že máme v obci takové pozorné a důkladné občany jako je jitulka, kteří bdí nad dodržováním právních předpisů. Jen by měli měřit všem (třeba starostům) stejným metrem. Také by bylo možná šťastnější, kdyby své připomínky formulovala bez tak drastických obvinění. Co kdyby vyšel najevo nějaký opravdový průšvih a ukázalo by se, že některý starosta závažným způsobem porušil nějaký zákon, např. trestní zákoník. Jaká slova by volila (bude volit) potom? 


Podrobnější Údaje a texty právních předpisů ke zmíněné problematice nalezenete zde: http://www.micr.cz/ministerstvo/default.htm
« Poslední změna: Leden 09, 2008, 20:59:01 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

Tom

 • Administrátor
 • Mladší člen
 • *******
 • Oblíbenost: +95/-41
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 95
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #7 kdy: Únor 16, 2007, 18:42:56 odpoledne »

Díky za informaci,

kartáček na zuby a teplé prádlo jsem si v aktovce přesto prozatím ponechal, aby mě neustálé přibalování a vybalování nezdržovalo od práce.

Hezký den!
Tomáš Kubáček

P.S. Jo a vzkaz pro toho syčáka, co ukradl loni v sokolovně reproduktory a zesilovač, zní: "A ty si to tam raději přibal taky!"
IP zaznamenána

Laja

 • Koaliční klub
 • Nováček
 • ****
 • Oblíbenost: +63/-1
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 5
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #8 kdy: Únor 16, 2007, 18:58:45 odpoledne »

  Vážená Jitulko, velice oceňuji Vaši starost jak funguje informovanost občanů na Úřední desce. Jen mi je líto, že se začínáte o tyto skutečnosti zajímat až nyní! Mě osobně tento problém trápil celých 12 roků, kdy na pozici starosty působil Otakar Hlaváč a nedočkal jsem se z jeho strany pozornosti. 
   Mohl by mi pan Otakar Hlaváč sdělit (pan korektní), proč nebyl na OÚ za jeho vlády k dispozici pro občany ÚZEMNÃ? PLÃ?N OBCE? (Územní plán obce byl na stránkách obce cca ½ roku po jeho dokončení poté byl pro mě z nezjištěných důvodů odstraněn). Skutečnost, že nebyl k nahlédnutí s probíhající KPU nemusím asi rozvádět. Zajímavá byla také tvorba Územního plánu. Na pozemcích občanů, které se hodily ke stavbě, se naplánovaly parčíky a podobné věci, nikdy se to ale nestalo na pozemcích patřících rodině pana Otakara Hlaváče. Svým nenechal pozemky znehodnotit.
IP zaznamenána

Jitka*

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #9 kdy: Únor 16, 2007, 21:15:07 odpoledne »

jitulko,to byly časy

24.11.2005 - Koho volit? Já budu volit stávajícího starostu - je za ním vidět spousta pořádné práce - kdo není slepý, tak to v obci vidí.

21.12.2005 - Blabla. Tak začni konečně něco dělat a nepiš blbosti, a možná si vyděláš taky dost na to, aby sis mohl něco koupit!

7.7.2005 - Odpověč chytrákům - Vážený anonymní Jiří, Vaše poslední Věta aby starosta obce Grygova pan Otakar Hlaváč nehleděl jen sám na sebe ale hlavně na občana mě opravdu velice zarazila. Nevím jestli jste slepý nebo Úplně hloupý. Co takhle obecní sokolovna ve které si může Vaše mládeš zahrát jak nohejbal, tak volejbal, stolní tenis atd. Co takle aerobic pro děti??? Posilovna do které ty sroje určitě nedaroval nějáký svatý ale zakoupila je obec. Tak co sakra ještě chcete. Jestli chcete zábavu tak požádejte obec aby jste si mohly zábavu udělat, ale nečekejte, že kolem Vás bude někdo skákat a za někoho něco zařizovat. Máte trošku připitomělé připomínky. A tak nehlečte sám na sebe vy a pro mládeš se angažujte sám.

15.12.2005 - Zkuste začít tím, že si zopakujete pravidla českého pravopisu, to by Vám prospělo ze všeho nejvíce!

Jitka
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #10 kdy: Únor 18, 2007, 10:52:31 dopoledne »


Konstatování kdo a kdy porušil zákon doporučuji ponechat na rozhodnutí kompetentních orgánů. Při náročné práci funkcionářů obce se chybička občas vloudí. Nikdo není dokonalý. Viz např.:  

Citace
Č. j. S 16/2000-150/830/2000-Št                                                                                       V Brně dne 16. března 2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.2.2000 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. a § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve věci uložení pokuty a přezkoumání rozhodnutí a dalších Úkonů zadavatele obce Grygov, Grygov č. 79, 783 73 Grygov, zastoupené starostou panem Otakarem Hlaváčem, učiněných při zadávání veřejných zakázek:

 â€¢ „Rekonstrukce a oprava budovy obecního Úřadu Grygov č. 19“ – veřejná zakázka zadávaná výzvou ze dne 25.6.1999 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

•  na stavbu „Oprava sokolovny v Grygově“ – veřejná zakázka zadávaná výzvou ze dne 20.12.1996 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.,

vydává toto rozhodnutí:

Zadavatel – obec Grygov – při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce a oprava budovy obecního Úřadu Grygov č. 19“ zadané výzvou ze dne 25.6.1999 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., závažným způsobem porušil

• § 49 odst. 5 cit. zákona tím, že uchazeče, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady nevyloučil z další Účasti na veřejné zakázce,

• § 49 odst. 4 v návaznosti na § 11 cit. zákona tím, že hodnotil nabídky uchazečů, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady a zvýhodnil tyto uchazeče proti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku,

• § 64b cit. zákona, když nearchivoval doklady prokazující hodnocení nabídek s rozlišením stupně významu kritérií hodnocení podle § 6 odst. 3 cit. zákona, a rovněž listiny, kterými uchazeči prokazují kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona.

 
Za zjištěná závažná porušení zákona se zadavateli obci Grygov podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. ukládá pokuta ve výši 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na Účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 –24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 0160015001.
 
 
Z odůvodnění (zkráceno):

Orgán dohledu po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů včetně stanoviska zadavatele zjistil tyto rozhodné skutečnosti a dospěl k následujícím závěrům.

Ad 1) „Rekonstrukce a oprava budovy obecního Úřadu Grygov č. 19“

Zadavatel vyzval dopisem ze dne 25.6.1999 šest zájemců o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a oprava budovy obecního Úřadu Grygov č. 19“ (dále jen „výzva“).

Jako kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy uvedl:

1)      Reference o již provedených zakázkách obdobného charakteru.
2)      Výše nabídkové ceny.
3)      Doba plnění.
4)      Záruka na dílo.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání, které se konalo dne 9.8.1999, nabídky uchazečů, které vyhověly kontrole Úplnosti posoudila a po provedeném hodnocení určila pořadí uchazečů umístěných na prvních třech místech. Zadavatel se s tímto návrhem komise ztotožnil a oznámil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dopisem ze dne 10.8.1999 takto:

1.      R E S T A veřejná obchodní společnost, Majetín 144, 751 03 Brodek u Přerova (dále jen „R E S T A veřejná obchodní společnost“),

2.      SPOSTAV spol. s r. o., Dolní náměstí 2, 772 00 Olomouc, za níž jedná Mgr. Karel Švec, jednatel (dále jen „SPOSTAV spol. s r. o.“),

3.      společná nabídka pana Ing. Josefa Veselského, nar. 27.7.1946, bytem Praskova 1, 772 00 Olomouc, podnikajícího pod obchodním jménem Josef Veselský – STAVOSERVIS, a pana Jiřího Hlaváče, nar. 10.2.1943, bytem Lazecká 4, 771 00 Olomouc, podnikajícího pod obchodním jménem Jiří Hlaváč – STAFIS, kteří podali společnou nabídku na základě smlouvy uzavřené dne 16.5.1990.

Zadavatel se s tímto pořadím, navrženým komisí, ztotožnil a oznámil uchazečům dopisem ze dne 10.8.1999 výše uvedené pořadí uchazečů na prvním až třetím místě.

Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 16.9.1999.

K prokazování kvalifikačních předpokladů

Při kontrole nabídek jednotlivých uchazečů orgán dohledu zjistil, že

•       uchazeč SPOSTAV spol. s r. o. v nabídce pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona předložil pouze neověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, avšak nedoložil doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo koncesní listinu); zadavatel nabídku jmenovaného uchazeče nevyloučil podle § 49 odst. 5 zákona z další Účasti na veřejné zakázce,

•       společná nabídka pana Ing. Josefa Veselského a pana Jiřího Hlaváče neobsahuje čestné prohlášení pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. e) zákona; zadavatel nabídku tohoto uchazeče nevyloučil podle § 49 odst. 5 zákona z další Účasti na veřejné zakázce.

Orgán dohledu nemůže akceptovat stanovisko zadavatele, že uchazeč SPOSTAV spol. s r. o. v nabídce doložil originál výpisu z obchodního rejstříku, který komise porovnala s fotokopií tohoto dokladu, kterou posléze založila do nabídky. Uchazeč v nabídce rovněž nedoložil doklad o oprávnění k podnikání tj. živnostenský list nebo koncesní listinu (v dokumentaci o zadávání veřejné zakázky se nenachází ani neověřená fotokopie živnostenského).

Podle § 2 písm. f) zákona je nabídkou návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky. Kvalifikační předpoklady jsou uchazeči povinni prokázat již v nabídkách (§ 2a odst. 1 zákona). Kvalifikační předpoklad podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona prokazuje uchazeč v nabídce  způsobem uvedeným v § 2c odst. 1 a odst. 3 zákona (doklady mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti). Pokud tedy uchazeči v nabídkách předložili originály oprávnění k podnikání byl zadavatel povinen jejich nabídky (včetně  originálů oprávnění k podnikání) archivovat podle § 64b zákona. Orgán dohledu nezpochybňuje skutečnost, že příslušná oprávnění k podnikání uchazeči fakticky mají, zákon avšak striktně stanoví, jakým způsobem je nutno kvalifikaci jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku prokázat, a zadavateli nepřísluší doložení příslušných dokladů v nabídkách uchazečům prominout.

Zadavatel zadal veřejnou zakázku formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 zákona, a proto podle § 49 odst. 5 zákona bylo jeho povinností doklady a Údaje předložené uchazečem vyhodnotit podle § 2c zákona, popřípadě podle kritérií stanovených v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci. Z cit. ustanovení zákona je zřejmé, že pokud je zadavatel povinen vyhodnotit doklady podle § 2c zákona, uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady podle § 2b zákona.

Jelikož zadavatel nevyloučil výše uvedené uchazeče z další Účasti na veřejné zakázce,  porušil závažně § 49 odst. 5 zákona, který stanoví, že neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další Účasti na veřejné zakázce vyloučit.

Tím, že zadavatel hodnotil nabídky uchazečů, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady, porušil závažně § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na § 49 odst. 4 zákona, poněvadž ve veřejné zakázce zvýhodnil výše uvedené uchazeče oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.
 
K hodnocení nabídek

Dokumentace o zadání výše uvedené veřejné zakázky neobsahuje doklady, které by prokazovaly, že zadavatel hodnotil nabídky podle zveřejněných kritérií, tak jak byla uvedena v podmínkách výzvy. Zákon u veřejných zakázek zadávaných podle § 49 odst. 1 zákona ukládá ve svém ustanovení § 49 odst. 4 zákona hodnotit nabídky způsobem uvedeným v § 6 zákona. To znamená, že zadavatel v případě, že nabídky hodnotí podle více kritérií hodnocení postupuje podle § 6 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona. Z dokumentace o zadání výše uvedené veřejné zakázky nevyplývá, že by zadavatel nabídky skutečně podle kritérií hodnotil, rovněž v dokumentaci není doloženo, jaký stupeň významu jednotlivým kritériím pro hodnocení nabídek zadavatel přisoudil.

Součástí dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky je pouze listina (zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.9.1999), ve které je uvedeno, že „komise na základě hodnotících kritérií hlasováním stanovila pořadí uchazečů.“ Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek není dostačující, neboť z ní není zřejmé, zda hodnocení jednotlivých členů komise bylo v souladu se zákonem (§ 6 zákona), a tudíž rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je ve smyslu § 52 odst. 1 písm. b) zákona nepřezkoumatelné.

Podle § 68 odst. 1 zákona musí mít veškeré Úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle tohoto zákona, s výjimkou postupu podle § 49a a § 49b zákona, písemnou formu. Hodnocení nabídek, které zadavatel ve smyslu § 49 odst. 4 zákona provádí, je Úkonem zadavatele v procesu výběru nejvhodnější nabídky, a musí být tudíž písemně doloženo.

Pro Úplnost orgán dohledu k hodnocení nabídek dodává, že zadavatel musí vždy vycházet z toho, že provedené hodnocení nabídek musí být dostatečně transparentní, a to nejen pro uchazeče, ale i pro orgán dohledu při jeho případném přezkoumávání postupu zadávání veřejné zakázky, tzn., že hodnocení nabídek musí být dostatečně průhledné a průkazné.

Podle  ustanovení § 64b zákona je zadavatel povinen dokumentaci o zadání včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a). Zadavatel porušil závažně § 64b zákona, když nezajistil, aby součástí dokumentace o zadání  předmětné veřejné zakázky byly i doklady týkající se hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií hodnocení s příslušným stupněm významu. Zadavatel závažně porušil citované ustanovení zákona  rovněž tím, že nabídka uchazeče SPOSTAV spol. s r. o. není archivována tak, jak ji uchazeč podal zadavateli, tj. s originálem výpisu z obchodního rejstříku.

Ad 2) veřejná zakázka na stavbu „Oprava sokolovny v Grygově“

Zadavatel vyzval dopisem ze dne 20.12.1996 pět zájemců o veřejnou zakázku podle § 49 zákona před novelou k podání nabídky na stavbu „Oprava sokolovny v Grygově“ (dále jen „výzva“).

Jako kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy uvedl:

• nabídková cena a rozsah nabídky
• doba realizace veřejné zakázky
• záruční doba.

Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 23.1.1997 (viz protokol o otevírání obálek). Zadavatel obdržel 5 nabídek, přičemž dvě nabídky nevyhověly kontrole Úplnosti (neobsahovaly práce v rozsahu zadání). Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z další Účasti na veřejné zakázce.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání, které se konalo dne 23.1.1997, nabídky uchazečů, které vyhověly kontrole Úplnosti posoudila a po provedeném hodnocení určila níže uvedené pořadí uchazečů umístěných na prvních třech místech takto:
 
1.      společná nabídka pana Václava Žádníka, nar. 18.4.1946, bytem Velký Týnec 34, 783 72 Velký Týnec, podnikajícího pod obchodním jménem Václav Žádník, a pana Milana Vrby, nar. 20.11.1946, Velký Týnec 321, 783 72 Velký Týnec, podnikajícího pod obchodním jménem Milan Vrba (dále jen „Vrba + Žádník“),
2.      R E S T A veřejná obchodní společnost,
3.      SPOSTAV spol. s r. o.

V dokumentaci o zadání veřejné zakázky se nenachází doklad, ze kterého by vyplývalo, že zadavatel uchazečům oznámil výběr nejvhodnější nabídky.

S vybraným uchazečem byly dne 27.1.1997 na předmět plnění veřejné zakázky uzavřeny dvě smlouvy.
 
K prokazování kvalifikačních předpokladů

Při kontrole nabídek jednotlivých uchazečů orgán dohledu zjistil následující skutečnosti:

• společná nabídka uchazeče Vrba + Žádník obsahuje pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b ods. 1 písm. a) zákona před novelou neověřené fotokopie živnostenských listů –i přes tuto skutečnost byla nabídka uchazeče Vrba + Žádník hodnocena a vybrána jako nejvhodnější,

• v nabídce uchazeče R E S T A veřejná obchodní společnost není doloženo čestné prohlášení pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. b) až e) zákona před novelou,

• nabídka uchazeče SPOSTAV spol. s r. o. neobsahuje doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo koncesní listina), v nabídce se rovněž nenachází čestné prohlášení pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. b) až e) zákona před novelou.

Tím, že zadavatel nevyloučil výše uvedené uchazeče z další Účasti na veřejné zakázce,  porušil závažně § 49 odst. 5 zákona před novelou, který stanoví, že neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další Účasti na veřejné zakázce vyloučit. Zadavatel rovněž porušil závažně § 11 odst. 1 zákona před novelou v návaznosti na § 49 odst. 4 zákona před novelou tím, že hodnotil nabídky uchazečů, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady, čímž zvýhodnil tyto uchazeče proti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.

Nabídky do výběrového řízení podali ještě dva uchazeči, a to

•       pan Antonín Mráček, 783 73 Grygov 362, jehož nabídku však tvoří pouze dva listy,

•       pan Roman Havlíček, Zikova 24, 772 00 Olomouc, jehož nabídka však není v dokumentaci o zadání veřejné zakázky založena.

K hodnocení nabídek

Součástí dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky je pouze listina (zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.1.1997), ve které je uvedeno, že „komise na základě hodnotících kritérií hlasováním stanovila pořadí uchazečů.“ K nepřezkoumatelnosti způsobu hodnocení nabídek orgán dohledu odkazuje na své závěry k veřejné zakázce ad 1) – viz výše.

Součástí dokumentace o zadání výše uvedené veřejné zakázky rovněž není rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které mělo být uchazečům o veřejnou zakázku oznámeno doporučeně s doručenkou, neboť podle tvrzení zadavatele obdrželi uchazeči sdělení o výběru nejvhodnější nabídky dopisem bez doručenky. Tímto postupem zadavatel porušil § 68 odst. 2 zákona.

Ke stanovisku zadavatele, že výše budoucího peněžitého závazku nepřesáhla limit stanovený v § 49a zákona před novelou, a proto tedy komise pro posouzení a hodnocení nabídek postupovala podle § 49a zákona před novelou, byť byla veřejná zakázka zadána formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku podle § 49 zákona před novelou, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel je povinen postupovat podle ustanovení zákona, které si zvolil ve výzvě, v tomto případě tedy § 49 zákona před novelou. Během průběhu výběrového řízení nelze měnit formu zadání veřejné zakázky, i když výše budoucího peněžitého závazku nedosáhne limit stanovený v § 49 zákona před novelou, neboť uchazeči o veřejnou zakázku podávali nabídku do výběrového řízení podle § 49 zákona před novelou a vyplývají jim i zadavateli z této formy zadání jak práva, tak povinnosti.

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a s přihlédnutím k tomu, že veřejná zakázka „Rekonstrukce a oprava budovy obecního Úřadu Grygov č. 19“  je již z velké části realizována, nelze dosáhnout provedení nápravy tak, že by zadavateli bylo uloženo nové zadání veřejné zakázky, jelikož fakticky nelze ukládat plnění, které je neproveditelné. Výše popsaná porušení zákona jsou natolik závažná, že orgán dohledu zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV. zákona a uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Při Úvaze o její výši vycházel orgán dohledu z těchto skutečností ....

Pochybení, kterých se zadavatel dopustil při hodnocení nabídek, dále nedostatky zjištěné v dokumentaci a  archivaci veřejných zakázek, jsou natolik závažná, že orgán dohledu rozhodl o uložení pokuty 10 000,-- Kč v minimální výši, přičemž přihlédl ke skutečnosti, že se jedná o první zjištěná závažná porušení zákona.

Přestože i při zadávání veřejné zakázky na stavbu „Oprava sokolovny v Grygově“ se zadavatel dopustil závažného porušení zákona před novelou, nebyla tato skutečnost zohledněna při stanovení výše pokuty uložené zadavateli orgánem dohledu, neboť v okamžiku rozhodování již uplynula tříletá objektivní lhůta od porušení zákona (27.1.1997 – uzavřeny smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky), která je stanovena pro uložení pokuty v § 62 odst. 1 zákona.   

Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad  k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný Účinek.
 
JUDr. Petr Hanák
ředitel odboru dohledu
nad zadáváním veřejných zakázek v Brně
« Poslední změna: Únor 18, 2007, 17:31:12 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

Marllow

 • Nováček
 • *
 • Oblíbenost: +1/-3
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 20
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #11 kdy: Listopad 23, 2007, 21:16:02 odpoledne »

A stejně se Otíkovi nic nestane ! I když je už toho tolik co porušil, nedodržel, zmanipuloval, stejně se nám bude smát do obličejů dál a více ! A podívejte se na hlasování v zastupitelstvu : A´t se navrhne cokoliv Otík a jeho kumpáni jsou vždy proti ! A není to tím, že je to špatný nápad nebo špatná myšlenka, ale už jen ze zásady - Když to nevymyslím já (nebo ten nápad někomu ukradnu já) tak budeme proti ! A zkuste si jen hlasovat jinak, tak to vám teprve ukážu !!!!!!!!! :ko:
IP zaznamenána

michal

 • Host
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #12 kdy: Leden 30, 2008, 16:13:49 odpoledne »

Pane starosto, stále porušujete zákon.  ???
Na elektronické Úřední desce doposud není vyvěšeno ani rozpočtové opatření ani provizorium na rok 2007!
To se nesmí ukazovat?
Možná by se někteří občané, kteří se koukají na stránky obce a v obci nebydlí rádi seznámili, jak obec bude po volbách hospodařit.
Bože Jitulko, ty jsi stejná slepice, co?Starej se o své rozpočty.
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Informovanost občanů
« Odpověď #13 kdy: Leden 30, 2008, 18:30:06 odpoledne »

Předpokládám, že teč bude "jitulka" se zveřejněním rozpočtů uspokojena:

http://www.grygov.cz/index.php?id=34

Vzhledem k jejím obavám, výše vyjádřeným, ji jistě nové www stránky potěší. Jen mi připadne, že měla často zbytečnou péči o dodržování zákona u jiných, nikoli však u sebe.


« Poslední změna: Leden 30, 2008, 18:33:55 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.456 sekund, 23 dotazů.