Obecní intranet (Šnek) + Jak na počítač? > Přestavba a fungování sítě

P2P

(1/3) > >>

Jaroslav Kober:
Zákaz P2P sítí mimo 23:00 – 6:00 není krokem správným směrem. Osobně P2P sítě nepoužívám, ale dnes jsou to P2P sítě, zítra to bude nějaká jiná služba. Uživatelé si objednali připojení k internetu za určitých podmínek, o nemožnosti využívat P2P sítě v nich nic nebylo.  Lepší cestou by bylo např. vyhrazení části šířky pásma pro P2P sítě, aby příliš neomezovaly ostatní uživatele. Kdo stahuje menší objemy dat, tak by mohl P2P dále používat, pro velké stahovače by to přestalo být zajímavé. Zákazy jsou až tím posledním prostředkem, vždy by bylo lepší hledat kompromisní řešení.

J.S.:
Technické řešení navrhované panem Koberem se mi jeví rozumným. Jde zřejmě o to, "vyladit" nastavení pravidel tak, aby slušný uživatel nebyl nijak omezován a restrikce dopadla pouze na příliš mlaskající žrouty. V jednom však souhlasit nemohu. Objednali jsme si internetové připojení bez jakýchkoli podmínek a garancí! Vracíme se tedy na počátek debaty. Nelze považovat za nevýznamnou smlouvu o připojení a současně se dožadovat dodržování podmínek, které z ní nevyplývají. Předpokládám, že obec stejně bude časem nucena smlouvy přepracovat, již proto, aby mohla případně zavést různé formy paušálů. Bude ovšem otázkou, zda si troufne ve smlouvě garantovat nějaké minimální parametry připojení. Aby nedošlo k nedorozumění, zdůrazňuji, že podstatné je samozřejmě faktické fungování sítě a ne text smlouvy. Obsahem smlouvy s garancemi by ale mohlo být argumentováno, kdyby nebyly parametry dodržovány. Oprávnění omezit nějakou službu, která vyřazuje ostatní ze slušné Úrovně provozu, zřejmě musí být zachováno.

Petr Chramosta:
K problému p2p sítí.

V současné době mají někteří uživatelé problém se přihlásit a jiní stahují tři giga dat denně. Od Února budeme mít posílenou linku ze tří megabitů na čtyři a hlavně spoj half duplex bude full duplexní. Pak pokud bude chod sítě stabilní můžeme uvažovat o vyhrazení linky pětsetdvanácti kilobitů na provoz těchto P2P sítí. Přikládám však pro pořádek varování společnosti NBC Universal.
--- Citace ---Nejenom RIIA, ale i samotní výrobci a produceni muziky a filmů se snaží ochránit své produkty před nelegálním používáním. Jistě víte, že celá síť Intranetu Grygov je skrytá za jednou veřejnou IP adresou. To však nebrání poskytovateli přesně určit původce nelegálního jednání. Každý uživatel se ve smlouvě zavázal, že nebude porušovat zákony spojené se šířením nelegálních programů.

Firma FOFRNET a obec Grygov nehodlají v žádném případě podporovat nelegální činnosti spojené s používáním P2P programů a šíření nelegálních programů vůbec. Proto se rozhodli, že pokud budou vyzváni SW policií k určení koncového klienta, který porušuje zákon, učiní tak. Fy FOFRNET upozorňuje, že tímto způsobem s policií běžně spolupracuje a jsou případy v oblasti olomoucka, kdy jsou konkrétní osoby stíhány.
--- Konce citace ---

Dále si můžete přečíst kopii dopisu, kde se v závěru uvádí dost konkrétních Údajů pro určení této osoby.


--- Citace ---Please be advised that NBC Universal and/or its subsidiary and affiliated companies (collectively, NBC Universal) are the owners of exclusive rights protected under copyright law and other intellectual property rights in many motion pictures and television programs, including the title(s) listed below (the NBC Universal Properties). NBC Universal diligently enforces its rights in its motion pictures.

It has come to our attention that FOFRNET is the service provider for the IP address listed below, from which unauthorized copying and distribution (downloading, uploading, file serving, file "swapping" or other similar activities) of NBC Universal's motion picture(s) listed below is taking place. We believe that the Internet access of the user engaging in this infringement is provided by Milan Kozak or a downstream service provider who purchases this connectivity from FOFRNET.

This unauthorized copying and distribution constitutes copyright infringement under applicable national laws and international treaties. Although various legal and equitable remedies may be available to NBC Universal as a result of such infringement, NBC Universal believes that the entire Internet community benefits when these matters are resolved cooperatively. We urge you to take immediate action to stop this infringing activity and inform us of the results of your actions. We appreciate your efforts toward this common goal.

Please be advised that this letter is not intended to be a complete statement of the facts or law as they may pertain to this matter or of NBC Universal's positions, rights or remedies, legal or equitable, all of which are specifically reserved.

Please send us a prompt response indicating the actions you have taken to resolve this matter, making sure to reference the Notice ID number above in your response.

If you do not wish to reply by email, please use our Web Interface by clicking on the following link:

Note: If your email program has inserted line breaks into either the email or web links above, you can copy and paste the entire link in to you email program, or favorite web browser, respectively.

Very truly yours,

Internet Anti-Piracy Team,
Worldwide Anti-Piracy Operations
NBC UNIVERSAL
100 Universal City Plaza 1220/2
Universal City, CA 91608
tel. (818) 777-4876
fax (818) 866-2155
antipiracy@nbcuni.com

*pgp public key is available on the key server at ldap://keyserver.pgp.com
** For any correspondence regarding this case, please send your emails to antipiracy@unistudios.com and refer to Notice ID: 14-5227635. If you need immediate assistance or if you have general questions please call the number listed above.
Title: Fear and Loathing in Las Vegas
Infringement Source: DirectConnect
Initial Infringement Timestamp: 29 May 2006 22:01:58 GMT
Recent Infringment Timestamp: 29 May 2006 22:01:58 GMT
Infringer Username: SsimpleSimons
Infringing Filename: Fear And Loathing In Las Vegas.avi
Infringing Filesize: 728008704
Infringers IP Address: 194.213.46.194
Infringers DNS Name: intranet.bohunovice.cz
Infringing URL: dc://66.90.118.150/SsimpleSimons
--- Konce citace ---

Jaroslav Kober:
Souhlasím s příspěvkem pana Chramosty ohledně P2P sítí. Je povinností poskytovatele při vyšetřování trestné činnosti plně spolupracovat s příslušnými orgány. Za data šířená prostřednictvím P2P sítí odpovídají jejich uživatelé, kteří také musí být připraveni nést případné následky svého jednání. Je dobře, že se zde tento článek objevil, pokud si někteří uživatelé doposud plně neuvědomovali možné důsledky svého počínání, tak už se nebudou mít na co vymlouvat. Ale předem bych ani nevylučoval existenci P2P s plně legálním obsahem.
Můj původní příspěvek nemířil do oblasti počítačové kriminality, ale spíše k nastavování pravidel a omezení v obecním připojení k internetu. Určitě je nutné mít nástroj pro rychlou reakci na přetížení sítě některými uživateli, včetně možnosti zakázat některé služby nebo omezit některé uživatele. To by mělo být ale dočasné řešení, definitivní řešení by mělo být promyšlené, kompromisní a co nejméně omezující pro uživatele. Dočasné operativní řešení je jednoznačně v rukou administrátora sítě, ale nevím, kdo by měl rozhodnout o definitivním řešení. Podle mě je to téma k zamyšlení, jakým způsobem schvalovat pravidla provozu sítě, včetně určitých omezení některých služeb nebo uživatelů.
Další otázkou je způsob zveřejňování změn v nastavení. Zveřejnění omezení v oblasti P2P sítí jednou větou uprostřed jednoho z příspěvků na GOF mi nepřipadá vhodné. Původně měly k tomuto Účelu sloužit stránky intranet.grygov.cz, ale ty jsou dlouhodobě nedostupné. Bylo by vhodné pro zveřejňování těchto informací využít rubriku Obecní internet na www.grygov.cz, aby informace o aktuálním nastavení byly uživatelům přístupné na jednom jasně definovaném místě.

J.S.:
Souhlasím plně s panem Koberem. Po překonání krátkého přechodného období do navýšení konektivity a vyladění systému, které může přinášet, jak jsme byli předem upozorněni, a nakonec i přináší dílčí problémy s připojením, se bude třeba zaměřit na vyvážené a pokud možno spravedlivé nastavení pravidel sítě tak, aby případná nezbytná restrikce postihovala skutečně jen uživatele, kteří by zneužívali sdíleného připojení na Úkor ostatních.

Je také dobře, že obec předem upozornila na možnost vysledování jednotlivých Účastníků, kteří by dle poznatků orgánů činných v trestním řízení porušovali autorská práva a v případě požadavků těchto orgánů by jí nezbylo než záznamy o provozu těmto poskytnout, stejně jako společnosti Fofrnet. Úkolem obce by samozřejmě nemělo být nějaké speciální zaměření na tuto problematiku, když, jak správně pan Kober píše, je to odpovědností každého jednotlivce, co stahuje a hlavně, co poskytuje v rámci sdílení ostatním. Šíření nelegálního software je známou bolestí naší země a některých jiných, méně vyspělých z hlediska náhledu na respektování autorských práv (bývalé satelity SSSR. Rumunsko, Čína apod.). Podle zpráv v médiích na šíření nelegálního software prostřednictvím p2p je v současné době soustředěna pozornost určitých specializovaných policejních složek, zejména pak na základě podnětů a požadavků dotčených subjektů - převážně zahraničních softwarových firem.   

Realizace požadavku, aby souhrnné informace o internetové obecní síti a jejím aktuálním nastavení byly uživatelům přístupné na jednom jasně definovaném místě, a to v rubrice "Obecní internet" na www.grygov.cz je naprosto nezbytná a žádoucí. Tato rubrika musí obsahovat též veškeré informace o pravidlech sítě, možných formách připojení a poplatcích. Fórum by mělo sloužit pouze k diskuzi o této problematice a dalších souvisejících informacích. Plánované výpadky připojení apod. by se pak měly objevit v rubrice "Aktuality".   

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi