Grygovské otevřené fórum

Kultura, koníčky, sport => Turistika, výlety, vycházky, cestování => Tipy na výlet => Téma založeno: J.S. Březen 16, 2007, 20:17:58 odpoledne

Název: Katedrála svatého Václava
Přispěvatel: J.S. Březen 16, 2007, 20:17:58 odpoledne
(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v.jpg)

Katedrála sv. Václava

Dominanta hanácké metropole Olomouce stojí v areálu olomouckého hradu, v nejvýchodnějším výběžku Václavského pahorku.

Katedrála vznikla na počátku 12. století jako knížecí románská basilika, jež byla součástí místního hradu. Na přelomu 13. a 14. století byla románská basilika přestavěna do podoby románsko-gotické katedrály z níž byla učiněna metropolitní kapitula. Snaha o zřízení olomouckého arcibiskupství s katedrálou jako hlavním chrámem, jak chtěl učinit biskup Bruno a král Přemysl II., však vyšla naprázdno. Nejvýraznějším obdobím pro katedrálu byl konec 19. století, kdy chrám nechal kardinál z Fürstenberku přestavět do podoby novogotické katedrální stavby s výrazným západním dvouvěžím a stometrovou věží na jihu.

(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v5.jpg)

Katedrála je turistům zdarma volně přístupná v návštěvních hodinách, podobně jako krypta s výstavou přístupná ze vnitřku chrámu. V současné době, léto 2005, katedrála prochází obnovou vnějšího pláště a její krásná fasáda je zakryta lešením. Po opravě se však můžeme těšit na novotou zářící katedrálu.

Jan P. Štěpánek


(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v1.jpg)

Stavbu chrámu započal na nejzažším konci ostrohu již kníže Ota II. pod svrchovaností svého knížecího bratra Svatopluka. Již ke konci roku 1123 byla z části dokončena východní část chrámu. Dokončení západní průčelní části však bylo dokončeno až za knížete Václava, který chrám na smrtelném loži svěřil biskupu Jindřichu II. Zdíkovi, s tím, aby kostel dokončil a přeměnil na katedrálu. V roce 1131 biskup kostel vysvětil a přeměnil na metropolitní kapitulu. Do roku 1136 byla katedrála dokončena a biskup sem přenesl i své sídlo. Jednalo se tehdy o trojlodní basiliku se čtyřmi nebo šesti dvojicemi arkádových pilířů hranolového profilu. Hlavní loč byla ukončena půlválcovou apsidou. Pod závěrem, vyvýšeném o 9 stupňů, byla situována krypta sv. Vojtěcha, přístupná ze severní lodi. Obvodovou zeč krypty členily půlkruhové výklenky řezenského typu, klenba krypty spočívala na deseti sloupech. Katedrála měla západní dvouvěžové průčelí v šíři bočních lodí , s jednopatrovou stěnou a trojÚhelným štítem mezi nimi v šířce hlavní lodi. Celkové rozměry stavby činily asi 50 x 20 m. Stavba se musela tvarově přizpůsobit směru skalního hřbetu, takže se musela odchýlit od západo-východního směru. Kostel však narušil linii předrománského valu , takže východní částí přesahoval vně obvodu původního hradiště.

(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v2.jpg)

Roku 1204 katedrála vyhořela a byla v románsko-gotickém slohu přestavěna biskupem Robertem. Roku 1266 chrám opět vyhořel a s podporou papeže, arcibiskupa solnohradského, mohučského a olomouckého bylo vybudováno nové raně gotické síňové trojlodí stejného půdorysu jako původní basilika. Románské věže zůstaly zachovány, stejně jako krypta. Nově byl postaven krátký, pravoÚhle uzavřený presbytář. S touto stavební etapou pravděpodobně souvisí i odkryté základy polygonálního Útvaru o průměru asi 30 m, s mohutnými pilíři, pojící se k západnímu průčelí. Pravděpodobně se jedná o pozůstatek nedokončené výstavby západního vysokého chóru s plánovanou arcibiskupskou katedrou z doby snah biskupa Bruna ze Schauenburku, krále Přemysla II. a papeže o zřízení olomouckého arcibiskupství.během celého 14. století byla katedrála dostavována a upravována. V letech 1513-1516 došlo k založení nového většího chóru, který však nebyl nikdy realizován. Za biskupa Stanislava II. Pavlovského byla postavena renesanční kaple sv. Stanislava a výrazně zvýšena střední část západního průčelí a zvýrazněna převýšenou prostřední věžicí (stav. B. Mach). Až za kardinála Františka z Dietrichsteinu byl vybudován nový široký a vysoký manýristický presbytář. Podobně měl být zřejmě přestavěn celý kostel. Roku 1803 byly věže zničeny bleskem a nahradila je jediná věž vztyčená nad společnou římsou.

(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v3.jpg)

Roku 1880 dal kardinál Bedřich z Fürstenbergu zbořit v jádře románské západní dvouvěžové průčelí a v letech 1883-96 nechal katedrálu novogoticky přestavět dle vzoru katedrály v Kolíně nad Rýnem (arch. G. Meretta, poté R. Völkel). Vzniklo nové západní průčelí s dvojicí věží a jižní stometrová věž. Starší části katedrály byly ozdobeny novogotickými prvky a detaily. Přestavba však také bohužel přinesla zboření staré vysoké hradby se střílnami a snížení terénu kolem katedrály o 80 – 260 cm směrem od chrámu.

Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)

(http://chramosta.gryg.net/foto/let/v4.jpg)

Zdroj: http://www.hrady.cz/?OID=2825 (http://www.hrady.cz/?OID=2825)