Grygovské otevřené fórum

Náš Grygov => Co se vám (ne)líbí a co byste si přáli => Téma založeno: alitar Červenec 13, 2010, 11:04:34 dopoledne

Název: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Červenec 13, 2010, 11:04:34 dopoledne
 :ko: Ráda bych spoluobčanům Grygova oznámila, co se děje na obci. Již třetím rokem jsem vyřizovala odkup obecního pozemku č. 541 (zahrada), který byl a doposud je součástí naší zahrady více než 50 roků. Rozhodnutím zastupitelstva se, ale tento pozemek dostal do rukou souseda (za kterým členové zastupitelstva osobně chodili a přemlouvali ho, aby si o tento pozemek požádal a odkoupil ho), který nikdy na této půdě nehospodařil a ani se o něj nestaral, navíc jej odkoupil za 100 Kč/m2. Tento pozemek byl ohodnocen jako stavební parcela a kdo situaci v Grygově zná, dobře ví, že stavební parcely se prodávají od 500 Kč nahoru. Na pozemku-zahradě (podotýkám, že je dosud a stále byla součástí naší oplocené zahrady) jsme vysadili mnoho stromů, jehličnaté i ovocné a okrasné a také květiny a keře a o pozemek pečujeme. Nejenže nás to stálo mnoho úsilí a času, ale našel se někdo z váženého zastupitelstva, aby se na skutečnou situaci podíval na místě? Proč chcete zničit krásnou zahradu a pro p. Dosoudila vybudovat cestu? Hned po schválení odprodeje parc. 541 druhý den už dělníci chystali připojení kanalizačního potrubí k tomuto pozemku a představte si, na náklady obce. Vše ještě ani neproběhlo ověřením podpisů a ani nebyl převod uskutečněn na Katastrálním úřadě. Zažili jste milí spoluobčané někdy podobnou situaci? Zjistila jsem si, že každý, kdo z minulosti měl nějaký podobný případ, dostal tento pozemek a mohl si jej potom odkoupit a sjednotit tak parcely, které byly na katastrální mapě číselně rozlišené. Lidé, co se to v této obci děje, když je někdo s někým kamarádíček, pak druhému může ublížit a má ve všem zelenou. Jenže jak se někdo znelíbí a není sympatický, tak mu budeme dělat jen samé problémy z pozice vyšší moci? Potom je tu otázka, zda stávající vedení obce za něco stojí? Kdyby se toto stalo některému z Vás, co byste dělali?!!
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: dosinek Červenec 14, 2010, 14:23:11 odpoledne
Dobrý den, nejsem si docela jist jestli má nějaký význam se k tomuhle vyjadřovat, ale rád bych aby jste uvedla ve Vašem článku pravdivé informace.
Děkuji
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Tom Červenec 14, 2010, 17:31:27 odpoledne
Dobrý den,

děkuji paní Tarnócziové za příspěvek, který je však zavádějící a není ani nejpřesnější. Proto bych rád tyto informace uvedl na pravou míru. Není nic jednoduššího, než když uvedu lehce ověřitelná fakta, aby všichni věděli, o čem je řeč:

Zkráceně řečeno – starosta obce a zastupitelstvo se snažili vyjít vstříc paní Tarnócziové a uskutečnit prodej pozemku dle její žádosti. Pokud by paní Tarnócziová nespekulovala s výší kupní ceny, nezpochybňovala znalecký posudek a neprotahovala celý proces prodeje, nemuselo zastupitelstvo obce rozhodovat znovu, neztratili bychom několik měsíců času a prodej mohl být uskutečněn hned na první pokus.

Zde jsou ta slíbená fakta:
- paní Alice Tarnócziová je vlastníkem domu č.p. 216 v ulici 8. května od roku 2007
- zahrada přilehlá k domu je oplocena, spolu se zahradou je oplocen i předmětný pozemek p.č. 541 o výměře 134 metrů čtverečních, jehož vlastníkem je obec Grygov: O tom kupující věděla, neboť nebyl předmětem kupní smlouvy s bývalým majitelem.
- oplocení obecního pozemku je na místě již desítky let
- pozemek 541 nebyl nikdy ve vlastnictví či oficiálním osobním užívání obyvatel domu č.p. 216 (ani dvou generací předešlých majitelů)
- obecní úřad neeviduje žádnou smlouvu nebo doklad o tom, že by právo na pozemek měl někdo jiný než stát, od roku 1991 obec Grygov (zákon č. 172/1991 Sb. O majetku obcí )
- paní Tarnócziová, jako vlastník domu a zahrady sousedící s oploceným obecním  pozemkem, požádala dne 22.10.2008 o odkup obecního pozemku
- zastupitelstvo obce žádost projednalo na svém zasedání dne 17.12.2008 a schválilo záměr prodeje pozemku usnesením č. 32
- následně byl schválený záměr prodeje pozemku zveřejněn na úřední desce OÚ (přesně je to od 7.1.2009 do 30.4.2009)
- dne 22.4.2009 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 10   prodej pozemku paní Alici Tarnócziové za cenu 15.260,- Kč dle znaleckého posudku
- paní Tarnócziová poté písemně i při osobním jednání nesouhlasila s cenou za pozemek a žádala soudního znalce o přepracování posudku. Zároveň žádala o snížení prodejní ceny na polovinu, případně až na 1,- Kč.
- pro vysvětlení – před rokem 1990, kdy pozemky byly ve vlastnictví státu, nikoliv obcí a měst, se používal termín „osobní užívání pozemku“, kdy pozemek byl na základě rozhodnutí, smlouvy (dohody) a zaplaceného poplatku svěřen do osobního užívání osobě, která o to požádala, právo užívání bylo zapsáno na geodézii, pozemek však zůstal stále ve vlastnictví státu. Pozemky, k nimž bylo toto právo užívání zřízeno, se na základě zákona č. 172/1991 Sb. O majetku obcí, staly majektem uživatele. Pokud toto právo nebylo smluvně zřízeno, staly se dle výše uváděného zákona majetkem obce. Pokud před rokem 1990 nebylo provedeno zaregistrování na geodézii, bylo možné, na základě doložení rozhodnutí a potvrzení o platbě za osobní užívání, požádat o převod do vlastnictví osoby, která měla pozemek v „osobním užívání“, nikoliv osobě jiné. V Grygově se několik převodů, po doložení všech dokumentů a na základě rozhodnutí zastupitelstva, po roce 1990 uskutečnilo (šlo však vždy o nedotažení dřívější evidence na geodézii). To však není případ pozemku p.č. 541, který užívá paní Tarnócziová (dříve majitelka paní Měrková, ještě dříve Kroutilovi). Na tento pozemek právo užívání nebylo nikdy zřízeno.
- dne 7.10.2009 zastupitelstvo obce uložilo starostovi již neakceptovat protahování prodeje a uzavřít kupní smlouvu v termínu do 30.10.2009
- paní Tarnócziová se snažila dále termín posouvat, ale protože se nedostavila k podpisu kupní smlouvy v termínu daném zastupitelstvem, bylo zastupitelstvo nuceno zrušit své rozhodnutí o prodeji její osobě (usnesení č. 8 ze dne 30.10.2009) a schválilo nový záměr prodeje (usnesení č. 9 ze dne 30.10.2009) se zveřejněním na úřední desce OÚ
- o koupi pozemku p.č. 541 projevili zájem paní Tarnócziová a pan Lubomír Dosoudil
- zastupitelstvo obce dne 31.5.2010 svým usnesením č. 36 rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 541 panu Lubomíru Dosoudilovi za cenu dle znaleckého posudku s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s převodem
- možná někoho napadne, proč právě pan Lubomír Dosoudil – vysvětlení je snadné – jeho zahrada končí u bývalé uličky, která spojovala ulici Havlíčkovu a ulici 8. května. Po zrušení uličky a navrácení pozemků přilehlým majitelům se stala zahrada zbytečně velikou pro svého majitele Dosoudila, a proto pro její rozdělení hledal nový samostatný vstup. Využil tedy neuskutečněného prodeje.
- usnesení zastupitelstva obce najdete zde: http://www.grygov.cz/index.php?id=49

Obrázek o prodeji si může udělat každý sám.
Jak jste si právě přečetli, ne vždy je to snadné
V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na mne, starosta@grygov.cz,

Hezký den!
Váš Tomáš Kubáček, starosta obce
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Červenec 16, 2010, 20:59:54 odpoledne
  :potlesk:
Pane starosto, mrzí mě, že občané neznají celou pravdu. Kdybyste mi před rokem řekl, že vznesení jakékoliv kritiky nebo námitky proti nějakému Vašemu rozhodnutí je nepřípustné, ba naopak končící vyřazením na okraj společnosti Grygova, tak bych tomu nevěřila, ale je tomu tak.
Proto varuji všechny slušné lidi, nevzpírejte se nařízení OÚ nebo dopadnete špatně a upadnete v nemilost.
Žijeme ve velice podivné době, kdy vládnou jen peníze a známosti.
Vím o několika takových konkrétních případech, co se staly v Grygově.
Přijďte se podívat zatím na ucelenou a oplocenou zahradu se stromky, zvu všechny sousedy!
Co byste na to řekli Vy? Pan Dosoudil nemá ani trochu slušnosti, aby koupi tohoto pozemku p. č. 541 zrušil.
A omluva pro p. Dosoudila je ta, že on velký statkář potřebuje mít ke svým obrovským pozemkům vjezd a to se musí udělat na kousku naší zahrady u domu. My nepotřebujeme nic a běda nám!
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Jan Červenec 17, 2010, 09:38:40 dopoledne
Celá pravda milá pani je, že jste zlatokopka   
:money:   
pokud vám obec odsouhlasí prodej pozemku a vy pote spekulujete s cenou, je v pořádku, že pozemek nakonec koupí někdo jiný, kdo cenu respektuje.
Citace
Poslal Alitar, 13. července, 2010, 11:04:34
Tento pozemek byl ohodnocen jako stavební parcela a kdo situaci v Grygově zná, dobře ví, že stavební parcely se prodávají od 500 Kč nahoru.


Citace
Poslal Tom, 114. července, 2010, 17:31:27
paní Tarnócziová poté písemně i při osobním jednání nesouhlasila s cenou za pozemek a žádala soudního znalce o přepracování posudku. Zároveň žádala o snížení prodejní ceny na polovinu, případně až na 1,- Kč.


Třešínkou na dortu je skutečnost, že paní dům i se zahradou koupila v roce 2007 a v současnosti jej prodává za 3 195 000 Kč.
(důkaz ZDE) (http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/grygov--/2220648028)

:uf

Název: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Červenec 17, 2010, 11:22:19 dopoledne
Přidávám se k diskuzi a je to opravdu od vedení obce nemorální, že paní Tarnocziové nepřiklepli pozemek, který byl desetiletí v komplexu jejich zahrady. Často chodím ulicí 8. května a tolik hezkých vysázených smrčků na tomto pozemku jsem ještě u nikoho v Grygově neviděl. Co vím, tak pan Dosoudil nebydlí v ulici 8. května, tak to už vůbec nechápu, jak mu to vedení obce mohlo prodat za stejnou cenu jako původně odhad paní Tarnocziové (přečtěte si usnesení zastupitelstva z 31. 5. 2010). A jestli někdo diskutuje o ceně, tak co je na tom špatného?
A pro pana Jana: zjistěte si kolik toho vlastní pan Dosoudil, v kterém roce se přistěhoval, co prodává a prodal a dejte to sem na fórum, atˇsi to přečteme, kdo je zlatokop. Rád si to přečtu, je vidět, že si zjišťujete o lidech soukromé věci. Je to hnus a nemorální, že se pletete p. tarnocziové do soukromí. Je to její osobní věc, co prodává. Tady se diskutuje o pozemku, který patřil obci Grygova. Vám by se to taky jistě nelíbilo, kdyby Vám někdo na fórum dával Vaše osobní věci. Už se paní Tarnocziové ani nedivím, že chce z Grygova pryč, když se k ní takhle vedení obce zachovalo. Nedivím se a myslím si, že je tady moře lidí, kteří uvítají změnu ve vedení obce brzy na podzim ve volbách.
BÝT NA JEJÍM MÍSTĚ, TAK BYCH SI TO NENECHAL LÍBIT!!!
Pane Jane, a kdy jste se sem nastěhoval vy? Napište na fórum o sobě intimní věci, za kolik jste koupil a prodal? Navíc se paní zatím neodstěhovala a a je vidět přes plot, že se o zahradu dobře stará.Osobně si myslím, že ji někteří lidé hodně závidí.

Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Červenec 17, 2010, 11:24:32 dopoledne
Přidávám se k diskuzi a je to opravdu od vedení obce nemorální, že paní Tarnocziové nepřiklepli pozemek, který byl desetiletí v komplexu jejich zahrady. Často chodím ulicí 8. května a tolik hezkých vysázených smrčků na tomto pozemku jsem ještě u nikoho v Grygově neviděl. Co vím, tak pan Dosoudil nebydlí v ulici 8. května, tak to už vůbec nechápu, jak mu to vedení obce mohlo prodat za stejnou cenu jako původně odhad paní Tarnocziové (přečtěte si usnesení zastupitelstva z 31. 5. 2010). A jestli někdo diskutuje o ceně, tak co je na tom špatného?
A pro pana Jana: zjistěte si kolik toho vlastní pan Dosoudil, v kterém roce se přistěhoval, co prodává a prodal a dejte to sem na fórum, atˇsi to přečteme, kdo je zlatokop. Rád si to přečtu, je vidět, že si zjišťujete o lidech soukromé věci. Je to hnus a nemorální, že se pletete p. tarnocziové do soukromí. Je to její osobní věc, co prodává. Tady se diskutuje o pozemku, který patřil obci Grygova. Vám by se to taky jistě nelíbilo, kdyby Vám někdo na fórum dával Vaše osobní věci. Už se paní Tarnocziové ani nedivím, že chce z Grygova pryč, když se k ní takhle vedení obce zachovalo. Nedivím se a myslím si, že je tady moře lidí, kteří uvítají změnu ve vedení obce brzy na podzim ve volbách.
BÝT NA JEJÍM MÍSTĚ, TAK BYCH SI TO NENECHAL LÍBIT!!!
Pane Jane, a kdy jste se sem nastěhoval vy? Napište na fórum o sobě intimní věci, za kolik jste koupil a prodal? Navíc se paní zatím neodstěhovala a a je vidět přes plot, že se o zahradu dobře stará.Osobně si myslím, že ji někteří lidé hodně závidí.

Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Jan Červenec 17, 2010, 13:09:07 odpoledne
Zdravím Viktora,   hi  
zaregistroval jsi se těsně přad napsáním příspěvku a tedy odvozuji, že alitar a Viktor je jedna osoba a to paní Tarnocziová.
PROTO BUDU DÁLE ODPOVÍDAT JÍ.

Tak že, paní Tarnocziová:
- nadáváte na zastupitelstvo, která vám schválilo prodej sousedního pozemku
- nepřiznate se, že jste tak dlouho spekulovala a protahovala prodej, až se zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek někomu jinému
- pokud se jedná o vás, cena pozemku by měla být jedna koruna, pokud o pana Dosíka nejméně 500,- Kč za metr
- pozemek obratem prodáváte včetně domu přes realitní kancelář

ZLATOKOPKA je dle mého soudu slabé slovo a předpokládám, že o těchto aktivitách neinformujete pracovní, sociální ani finanční úřad ... možná by to pracovníky poskytující vám sociální pomoc mohlo zajímat.
Já řádný občan chodící pravidelně do práce částku 3 195 000,- Kč neušetřím do konce života.

Nebojte nejsem žádný bonzák, ale prosím již se o mne raději neotírejte!

Veškeré informace jsou veřejně přístupné na internetu a je potřeba je pouze umět nalézt:
- usnesení zastupitelstva obce http://www.grygov.cz/index.php?id=49
- prodej domu rodinný http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/grygov--/2220648028
- nahlížení do katastru nemovitostí http://m.nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
- vyhledávač http://www.google.cz/ig?hl=cs
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Červenec 17, 2010, 18:51:34 odpoledne
Napište co vlastní, prodávají, kde pracují např. rodina Kominků, Bundilovi, chramostovi, Kolářovi, Hlaváčovi, určitě to bude občany Grygova zajímat, bud máte přístup k informacím nebo nějaký zajímavý zdroj od obce. Na Vašem místě bych měl obavy o svůj nTak to teda fakt zírám. kdo jste vy Jane? Policajt UDAVAČ????? Kdo se otírá o lidi, tak to jste akorát vy!
Tohle bych si nenechal v žádném případě líbit, je mi líto p. tarnocziové. Je to každého věc, co prodává. U Vás je vidět jen závist. Tak si taky prodejte barák či co, když Vám to vadí a budete mít milióny. Navíc p. Tarnocziová bydlí v Grygově a nic neprodala. Kdo jste, že to tak sledujete, co kdo má a prodává? Vůbec nediskutujete o pozemku, ale vytahujete osobní věci. NEZÁVIDTE! Pan Dosoudil se může odstěhovat třeba zítra a nemusí být nic v realitce, co ted na to řeknete?

Je vidět, co jste za lumpa, aby Vás někdo náhodou neudal, co děláte za černoty!!! Myslím si, že jste někdo z vedení obce Grygova. Nikoho by nenapadlo vytahovat soukromé věci na občana Grygova. Nemyslete si, hodně lidí je zde nespokojeno a to nemluvím o zš, školce a jiných organizačních věcech Grygova. Těším se na blížící se volby a snad se ovzduší v Grygově očistí.
 NAPIŠTE, CO VLASTNÍ PAN DOSOUDIL, NEŘEŠTE JEN PANÍ. VYPLÝVÁ Z TOHO ZAUJATOST VŮČI PANÍ TARNOCIOVÉ. JAK MŮŽETE VĚDĚT KDO PRACUJE A NEPRACUJE? zÍRÁM, ZÍRÁM!!!!! NO PROSÍM PIŠTE TAKÉ NĚCO O NĚM ASI MÁTE PŘÍSTUP K SOUKROMÝM INFORMACÍM GRYGOVA. JEN DO TOHO NEBO UŽ MÁTE STRACH VYTAHOVAT SOUKROMÉ VĚCI? pAN STAROSTA BY S TÍM MĚL NĚCO UDĚLAT PRO ÚNIK OSOBNÍCH INFORMACÍ OBČANŮ.
os, zacházíte už příliš daleko. Já bych si toto nenechal líbit.
mŮJ MAIL: viktorcehovsky@volny.czNázev: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Červenec 17, 2010, 19:06:31 odpoledne
kdyby mi někdo nahlížel do soukromých věcí a vytahoval to na fórum, tak bych mu rozbil hubu. tady opravdu už nic u těchto zlých udavačů lidí nic nepomůže.
Paní Tarnociové asi někdo z vedení obce závidí a zasedli si na ni. Je mi Vás líto a určitě se zasadím o to, aby se to v naší obci změnilo.
Jane s mnoha interními informacemi o občanech v naší obci: začněte se starat sám o sebe, aby se Vám nestalo to samé ba horší... než p. Tarnociové...
boží mlýny melou pomalu, ale jistě...
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Červenec 17, 2010, 20:28:32 odpoledne
Je mi velice smutně, když jsem si přečetla příspěvek od Jana. Paní Skopalíková, já jsem Vás poznala. Za celý můj život jsem se ještě nesetkala s něčím podobným. Roznášení osobních informací a zneužívání pravomoci i po internetu, to už je silné kafé, Z pozice členky zastupitelstva a pracovnice Obecního úřadu si zjišťujete o lidech jejich intimní záležitosti a pak to roznášíte drbnám v obci, jste s těmito praktikami už dobře známá. Někdo jiný na mém místě už by na Vás podal trestní oznámení a navíc jsou to lživé pomluvy. Sama v čánku píšete, že mě chcete udávat na různých úřadech a veřejně se k tomuto přiznáváte. Již dříve jste volala na různé úřady a RK a pletla jste se mi do života, copak nemáte svůj vlastní, máte vůbec rodinu a děti? Starejte se už pro jednou sama o sebe, prodejte si dům a odjeďte bydlet třeba do Ameriky, když závidíte a přes tuto obrovskou zášť ani nevidíte. Radila jsem se o prodeji pozemku (už soustavně 3 roky) s advokátem a  mi potvrdil, že od obce je znát zlá vůle, poradím se znovu, jak postupovat proti takovým útokům na moji osobu, nenechám to jen tak. Nikdy jsem pro Vám nic nepodnikala ani slovně ani jinak a Vy mě neustále napadáte a ubližujete, tolik zlosti jsem v člověku ještě nikdy neviděla, co se Vám tak špatného v životě stalo, kdo Vám ublížil, že jste zahořklá stará pana? Máte rodinu a někoho kdo Vás má rád? Obec by s tím měla skoncovat a nedovolovat nikomu rozšiřovat osobní informace o občanech Grygova. Píšete, že jsem chtěla prodat pozemek, který nebyl můj, ale obecní, to je lež! Předložte důkazy!!!!! Starejte se o obecní záležitosti a když už jste udělali podraz s pozemkem, který jsem chtěla koupit a je součástí naší zahrady, už prodaný jak  píšete kamarádsky p. Dosíkovi (Dosoudilovi) :[
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: petr_t Červenec 18, 2010, 08:39:28 dopoledne
Už je to tady, předvolební kampaň do místní samosprávy je v plném proudu!!! ll
Přestaňte se laskavě urážet, obviňovat a tahat na sebe špínu prostřednictvím nicků, co si zde tvoříte, a za pomoci svých přívrženců.
 
Je načase, aby si do křesel na obecním úřadě sednuli fundovaní lidé pokud možno bez blízkých vztahů k podnikatelské vrstvě Grygova, někdo bez tohoto výrazu.  :money:
Voliči, zamyslete se nad tím, komu dáte hlas a nedejte jen na sliby a předvolební kampaně stylu "KLOBÁSA A PIVO ZDARMA!!!".
Špíny, pokusů a zbytečně placených povalečů bylo dost, zvolte nové lidi! O0

P.S. Byl bych opravdu rád, kdybych mohl být ušetřen Vašich tipů na to, kdo jsem, na koho jsem napojen nebo kdo mne platí... :spim:
Žádné dávky neberu "načerno", nemám doma "načerno" živnost, nikdy jsem v bývalé Jednotě nic neukradnul, mám kolem sebe milující lidi a nepíšu udavačské dopisy.
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Jan Červenec 18, 2010, 10:42:09 dopoledne
No vida, tak dle paní Tarnocziové.
Já jsem policajt a udavač a lump, neboť pracuji a nespekuluji s domy a pozemky.
Pan Dosoudil je velký statkář a nemá ani trochu slušnosti, protože se snaží získat pro syna stavební parcelu..
Paní Skopalíková roznáší osobní informace, zneužívá pravomoc, ... ten další výraz nezlobte se, nebudu opakovat.
Nějaký Viktor Čehovský, kterého (je mi líto) ani neznám mi chce rozbít hubu, pouze pro to, že umím na internetu vyhledat informace, propojit je a nazvat je pravými jmény.
Petr_T se pusti do předvolební agitace.
:japadam

Nejdůležitější informaci však nevím.
Proč paní Tarnocziová pozemek nekoupila když měla rozhodnutí zastupitelstva?
Kdo ji v tom bránil?
Byla cena pozemku vysoká?
Pokud na tyto otázku jednoduše a krátce neodpoví, nemá cenu dále tu diskutovat. Prosím však o jasnou a přímou odpověď.

 hi
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: renda111 Červenec 18, 2010, 12:35:35 odpoledne
 :uf nějak dusnu i tu na foru vždy to bylo o kamárádčovstvě i když někdo něco chce tak bez těch kamarádíčku to nejde a nic nemá a paní Skopalíková je kapitola sama o sobě kdo jí zná má svůj úsudek že áno :japadam
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Červenec 18, 2010, 13:17:44 odpoledne
 :mir::mir:Bylo by dobře vědět, že jsem byla na koupi pozemku domluvená se starostou, měla jsem stále zájem a peníze nachystané a s odhadní cenou jsem souhlasila, jelikož mi nic nezbývalo. Před 31. 5. 2010 jsem starostovi vše potvrdila jednak telefonicky a také maily. Důkazy samozřejmě mám. Co se týká ceny pozemku, cena byla vyšší než u jiných užívaných obecních pozemků, které byly součástí zahrad a pohybovala se mezi 10-50 Kč/m2, mně byla nabídnuta cena 115 Kč/m2. Mluvila jsem osobně s odhadcem a ten mi sdělil, že cena byla vyšší na pokyn p. Skopalíkové a to ani nebyl u nás v zahradě na pozemku, ale jen u cesty za plotem, kdy na pozemek je vidět jen částečně. Když jsem žádala p. starostu o úpravu, nechtěl o tom ani slyšet a nechtěl moji žádost v zastupitelstvu projednat. Byla jsem s tím srozuměna a vše pochopila, že někomu se prodává za 10 Kč a někomu za 115 Kč, chtěla jsem kupní smlouvu podepsat a domluvila jsem se (v pátek) se starostou na určitém dni (pondělí), že přijdu. V ten samý pátek v 17 hod. mi starosta mailem poslal zprávu, že když nepřijdu do hodiny, pozemek mi už neprodá. Já jsem v té době ani nebyla doma a nevěděla jsem o tom. Hned v pondělí jsem přišla na obec podepsat kupní smlouvu, ale tam mi řekla  p. Skopalíková,že mi to propadlo a že už pozemek může dostat někdo jiný než já. Potom jsem si znovu podala žádost o odkoupení p.č.541 a tu, jak dobře víte, dostal p. Dosoudil.Toto vše považuji za podraz, protože jsem skoro 3 roky vyřizovala odprodej pozemku od obce, dříve se o to nikdo nezajímal a už vůbec ne p. Dosoudil, který tento pozemek nikdy neužíval. Sám má zahrady a pozemky přes 3 sousední parcely, takže si živě dokážete udělat obrázek a už není vůbec žádný chudáček, který potřebuje vzít někomu kus zahrady, že by sám neměl nic.Ještě chci dodat, že p.č.541 je uprostřed zahrad, ne nějaký rohový kousek u cesty.O zahradu se starám, vysadila jsem tam plno stromů a květin a seču pravidelně trávu, a co p.Dosoudil?, proč mu obec pozemek nenabídla před mnoha lety, proč až teď, když jsem se o to začala starat jen já? A cenu dostal úplně stejnou, jak je to možné, když se ceny st. parcel v Grygově pohybují od 500 Kč/m2 a i nad 1000 Kč/m2? Jaktože má takovou protekci? Napadá Vás asi to samé jako mě!!!Jan píše, že p. Dosoudil potřebuje st. parcelu pro syna, ale já mám také děti a já nic nepotřebuji, protože se nejmenuji "Dosík" a nevlastním plno parcel? Kdo je tady zlatokop? Měl se o to starat dřív a mám za to, že kdyby p. Chramosta neobcházel všechny naše sousedy, aby si o tento pozemek požádali, p.Dos. by toho ani nebyl schopný a nevěděl o tom. Není to slušné ani morální vzít někomu část zahrady.  Všude u slušných Obecních úřadů by se toto nikdy nestalo, je to jen o lidech!!! :ko:
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Petr Chramosta Červenec 19, 2010, 12:29:42 odpoledne
Tak tedy jen fakta:

Citace
Schválené usnesení číslo 5 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 28. ledna 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov ukládá Obecnímu úřadu Grygov zajistit zpracování odborného posudku znalcem pro pozemek parcelní číslo 541 o výměře 134 m2 v k.ú. Grygov, ve vlastnictví obce Grygov. Znalecký posudek bude podkladem zastupitelstvu obce Grygov pro prodej pozemku.
Všech pět přítomných zatupitelů hlasovalo pro.

Tři měsíce po vyvěšení.

Citace
Schválené usnesení číslo 9 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 22. dubna 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí žádost paní Alice Tarnócziové, bytem Grygov, ulice 8. května č.p. 216, jako jediného zájemce o zakoupení pozemku parc.č.541 k.ú. Grygov, který má v osobním užívání.
Všech osm zatupitelů hlasovalo pro.

Schválené usnesení číslo 10 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 22. dubna 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje prodej pozemku parc.č. 541 zahrada o výměře 134 m2 v k.ú. Grygov, obec Grygov paní Tarnócziové, bytem Grygov, ulice 8.května 216 za cenu 15.260,-Kč dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Milanem Vrbou a ukládá starostovi obce Grygov podepsat se jmenovanou paní kupní smlouvu.
Všech osm zatupitelů hlasovalo pro.

Schválené usnesení číslo 11 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 22. dubna 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje, že paní Alice Tarnócziová uhradí náklady spojené s prodejem pozemku parc.č.541 k.ú. Grygov, t.j. náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 600,- Kč a správní poplatek za vklad 500,- Kč.
Všech osm zatupitelů hlasovalo pro.

Osm měsíců po vyvěšení a pět po schválení.

Citace
Schválené usnesení číslo 19 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 7. října 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov trvá na svém usnesení č.10 ze dne 22.4.2009. V případě, že kupní smlouva nebude podepsána paní Tarnócziovou v termínu do 30.10.2009 zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č.10 ze dne 22.4.2009 a neschválí prodej pozemku parc.č.541 v k.ú. Grygov.
Všech pět přítomných zatupitelů hlasovalo pro.

Děvět měsíců po vyvěšení a šest po schválení.

Paní Tarnócziová se nedostavila k podpisu kupní smlouvy v termínu daném zastupitelstvem.


Citace
Schválené usnesení číslo 8 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 30. října 2009:
Zastupitelstvo obce Grygov revokuje usnesení č.10 a usnesení č.11 ze dne 22.4.2009.
Všech pět přítomných zatupitelů hlasovalo pro.

Čtyři měsíce po opakovaném vyvěšení.

Citace
Schválené usnesení číslo 36 veřejného zasedání zastupizelstva obce Grygov ze dne 31. února 2010:
Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje prodej pozemku parc.č. 541 o výměře 134 m2 v k.ú. Grygov, obec Grygov, panu Lubomíru Dosoudilovi, bytem U parku č.p.368, Grygov, nar. 8.8.1959, za za cenu 15.260,-Kč dle znaleckého posudku zpracovaného panem Milanem Vrbou a s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč, náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 600,- Kč a správní poplatek za ověření podpisu, uhradí kupující. Obec si není vědoma věného břemene případných inženýrských sítí na uvedeném pozemku, případně dodatečně zjištěné zatížení pozemku věcným břemenem nese kupující.
Všech osm zatupitelů hlasovalo pro.

Pan Dosoudi pozemek bez dalších průtahu zakoupil.
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Hobby Červenec 20, 2010, 10:34:43 dopoledne
Zdravim všechny spokojené i nespokojene zlatokopy!!! ;)
Na začátek bych chtěl panu Viktorovi pogratulovat k výhře z října 2009 za 4. nebo 5. cenu - v soutěži "Jak se nazývá jógová pozice". Ono opravdu není těžké cokoliv na internetu o komkoliv získat, dle mého soudu, jestli je to veřejně dostupné, tak se nejedná v žádném případě o roznášení osobních informací !?
Když o sobě nechceš nic říct nelez na internet, to už znám ze školy ! Forum samo o sobě je veřejná věc a děkuji za ni našim zastupitelům, že vůbec vzniklo !!!
Myslím si, že paní Tarnocziová prováhala svou šanci k odkupu a nevidím důvod proč by měla hloupými řečmi špinit lidi kolem sebe, které si myslím ani za ty 3 roky co bydlí v naší krásné obci nezná,  navíc vše podstatné již bylo řečeno a pan "Viktor" s paní "Alitar", pokračují v něčem co toto téma již jen vede k osobním útokům!
Jestli se dá uzavřít/uzamknout toto téma již bych to Petře udělal.  ;D
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Červenec 20, 2010, 18:06:37 odpoledne
Zdravím Hobby!
Je vidět, že to tady začíná vřít a dost lidí si to čte, což je dobře. Kolik může jeden pozemek vyvolat reakcí, že? Hobby, pracuješ nebo máš dovolenou, že píšeš dopoledne v pracovní den? Je někde veřejně dostupné, kdy se do Grygova nastěhoval pan Dosoudil a kde pracuje? Lidé aspoň nebudou drbat přes ploty, ale můžeme uvažovat o "veřejných pomluvách na fóru". A teď vážně: Co sis chtěl o mně na internetu zjistit? Podařilo se? Asi se divíš, že se v dnešní době někdo někoho zastane, že? Aspoň se neschovávám jako ty a zveřejním své jméno.
Je jasné, že jsi někdo ze zastupitelstva nebo od policie. Máte přístup k tajným informacím a zjišťuješ si o mně soukromé informace. Mě by to samotného nenapadlo, protože tu nejde o nás, ale řeší se tu pozemek. Naznačuješ, že za ty 3 roky dobře znáš zastupitele a píšeš Petrovi, aby toto téma již uzavřel.
Pane Chramosto, viděl jste ten pozemek s mnoha pěknými smrčky?
Ještě pro Hobbyho: nemyslete si, že znáte všechny lidi v Grygově a o všech všechno víte!
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Červenec 20, 2010, 20:29:48 odpoledne
Já osobně bych ty stromky co nejrychleji přesadil, než tam přijede bagr a nic z nich nezbyde  ;)
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: renda111 Červenec 20, 2010, 21:08:46 odpoledne
Tome to snad ani nemyslíš vážně že né :ko:tak to bych do tebe tedy nikdy neřekla :uf
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Hobby Červenec 21, 2010, 07:11:42 dopoledne
;)   Je to jen můj názor a třeba špatný, já o žádném kamarádíčkování nevím  :) .... ale fakt je ten, když někdo prováhá svou životní šanci, tak nemůže nadávat kolem  sebe a zlobit se na všechny kdo k tomu něco napíšou. Nebavte se o stromkách, které tam evidentně byly zasazeny tento nebo minulý rok, myslím si že se uplně bez větších problému dají přesadit, navíc smrky k plotu, to jsem ještě neviděl ???, vím ale o stromkách to asi není, i když se o nich neustále bavíte. Pane Viktore na rozdíl od Vás mě tady na fóru skoro každý zná, jelikož jsem se už v minulých tématech představil, není potřeba se představovat člověku, který mě bez důvodů nazývá zastupitelem nebo policajtem.
Jinak pan Dosoudil žije v Grygově určitě déle než Vy s paní Tarnocziovou dohromady, takže i jeho bych moc nepomlouval !
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Červenec 21, 2010, 09:06:26 dopoledne
Já jenom říkám jak by to mohlo dopadnout, kdybych to koupil já a bylo už všechno papírově dořešené tak dám nějaky ultimátum a pak tam ten bagr prostě přijede  :)
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: petr_t Červenec 21, 2010, 12:00:53 odpoledne
Paní chtěla ušetřit a teď nemá nic, jen na sebe zbytečně upozorňuje a tím zvyšuje nevraživost některých spoluobčanů. O paní, co hlásí v rozhlase, se tady toho psalo dost, dost z toho bude i pravda, ale jaký by měla zájem na tom, zvyšovat odhadní cenu zmiňované parcelky? Do obecní kasy stejně přiteče jen zlomek toho, co chybí na 2. fázi rekonstrukce školy, rekultivaci objektu staré školky, dobudování zázemí v sokolské zahradě a jiné... ll
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Červenec 22, 2010, 13:11:25 odpoledne
Ano pane Petře Máte pravdu, máme sice nejdražší hlásičku v rozhlasu v republice  rolf ale tomuto ona vůbec nerozumí  ;) Proto si nezasloužíte nic jiného než  :potlesk:
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Hobby Červenec 23, 2010, 06:05:51 dopoledne
klo: nevím co do tohoto tématu tímto příspěvkem chcete říct ... asi jsem to nepochopil.  ???
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Červenec 24, 2010, 12:32:32 odpoledne
 :potlesk: Za to já nemůžu že jsi to nepochopil   ;)
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Srpen 11, 2010, 21:22:32 odpoledne
 :ko:Jsem opět čerstvě naprosto zděšená a rozhořčená, co se tady v Grygově děje. P.Dosoudil si řídí sám stavební práce Skansky a říká dělníkům, co mají dělat. Dnes ráno si přivedl několik dělníků ze Skansky a ti rozřezali náš plot zcela bez ohlášení a také rozřezali zídku a stromy u plotu, který je náš. Zjistila jsem, že p. Dosoudil si bez geodetického vyměření zabral navíc 2 m z našeho pozemku. Plot je zničený i zídka          a nikdo z obce to nechce řešit ani pan Chramosta.Vjezd na příjezdovou cestu p. Dosoudilovi začala také dělat firma Skanska na příkaz obce a ani to dříve nebylo v plánu, aniž měl pozemek p. č. 541 ve svém vlastnictví a to jsem si na obci hned ověřila. Kdo tu řídí stavební práce, nějaký pan Dosoudil? Co je to za pořádek, jací jste hospodáři? Tento člověk sám nemá u domu plot a ničí ploty druhým a obec mu k tomu dala veškerou pravomoc. Zastupitelstvo je za vše zodpovědné. Prodali p. Dosoudilovi stavební parcelu za 100 Kč/m2 a sami nejlépe víte, že v Grygově je tato parcela hodnocená okolo 1350 Kč/m2. Jací jste to hospodáři???? Tímto jste občany obrali o peníze (asi o 165000 Kč), které se mohly investovat jinam, máte jich tolik? Doposud si p. Dosoudil neudělal na p. č. 541 nový plot a řekl mi, že ho ani dělat nebude, ať si ho uděláme sami a směje se mi do obličeje. Nechce udělat nejen nový plot ani vrata k vjezdu, chce nám otevřít celou zahradu, aby k nám kdokoliv mohl vejít a děti ani my a náš majetek nejsou takto zabezpečené. Kam jsme to došli? Nvíc je uprostřed vjezdu sloup vys. vedení od ČEZu a není z tohoto důvodu možné vjíždět autem na tento pozemek.Způsobili tyto problémy a teď to obec nezajímá, p. Chramosta, řekl, že si máme vyřídit vše mezi sebou. A kdo vydává pokyny firmě Skanska?Další věcí je geodetické  nevyměření chodníku a vjezdu na pozemek č. 541, dělníci Skansky to udělali odhadem bez plánu, kde jste tohle viděli, to je normální  v Grygově?Až jsem zavolala p. Chramostu, tak se pan geodet ze Skansky teprve o toto vyměřování začal zajímat a prý se na to teprve podívá na obci?!!! Obec by se měla více zajímat o stavební práce v obci a nejen o soutěže (skleněná popelnice aj.).Mrzí mě, že starosta neřekl pravdu o tom, že pozemek chci koupit za nabízenou cenu. Záleží Vám na lidech?To, co předvádí p. Dosoudil, je obraz vedení Obecního úřadu v Grygově. Každý si o tomto udělá ??? obrázek sám.Je mi jasné, že se chtějí zastupitelé na svých postech udržet co možná nejdéle, ale tímto si to jenom kazí. Stojí Vám za to p. Dosoudil? !!! ??? :japadam
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Srpen 12, 2010, 12:39:49 odpoledne
Jste ubohá, neházejte tady špínu na ostatní. p. Dosoudil tady bydlí již několik let a vy se sem přistěhujete a hned děláte chytrou, stejně melete blbosti, všechno je vpořádku. A jinak plot si koupi také, takže nevím proč by si ho nemohl uřezat. A se stavbou plotu je to tak, že kdo ho potřebuje ať si ho postaví, není povinnost si postavit plot. Máte psa tak si ho hol budete muset postavit  :potlesk:

Nešpiňte tady jména dlouholetých spoluobčanů!!!!!! :uf
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Petra Srpen 12, 2010, 19:17:24 odpoledne
Pane starosto, to bych do Vás nikdy neřekla, že můžete tak ublížit. Musel jste předpokládat k čemu může dojít. Členové obce by se měli stydět, co způsobili. Bohužel žijeme mezi závistivými a zlými lidmi, jinak by se to tu nedělo. Vždyť je tam sloup ČEZu na obecním pozemku, pochybuji, že se tam dostane osobní vůz. To Vám za to stálo? Ještě by mě zajímalo, jestli se pan Dosoudil o tento pozemek někdy staral či jinak zajímal v minulosti. Petra
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Srpen 12, 2010, 23:49:37 odpoledne
Ale všechno je vpořádku, pan starosta nikomu neublížil, prostě prodal pomezem, který si mohl koupit kdokoliv po tom co ho paní )ani nevím jak se jmenuje  :) )odmítla. A jinak člověk když chce něco koupit tak se o to většinou dopředu nezajímá, až je to k prodeji nebo to potřebuje tak se začne zajímat, zcela normální věc....
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Viktor Srpen 13, 2010, 06:37:58 dopoledne
A proč teda starosta okradl obec Grygova o peníze? Pan Dosoudil neměl předkupní právo a prodali mu tento pozemek za patnáct tisíc - cenu, kterou prvně stanovili paní Tarnocziové. Ten pozemek se pohybuje ke 200 tisícům, což zavání korupcí...   
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Srpen 13, 2010, 09:05:13 dopoledne
Je ubohé, že máte tolik přezdívek a házíte špínu jak můžete
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: alitar Srpen 13, 2010, 10:50:59 dopoledne
 :[Chci jen upřesnit pro lidi, keří o této záležitosti nic nevědí, že stavební parcelu č. 541 jsem koupit chtěla. Měla jsem včas a řádně podané žádosti o odkoupení a hlavně jsem za posledních 60 let byla jediný člověk, který měl zájem sjednotit tuto parcelu, která byla součástí oplocené zahrady. Z důvodu špatné komunikace s Obecním úřadem jsem nakonec parcelu nemohla koupit, i když jsem měla předkupní právo a přednost dostal člověk, který tuto zahradu nikdy neužíval a nestaral se o ni. Mám zjištěno na stavebním úřadě, na policii a na Katastrálním úřadě, že plot, který na několika místech p. Dosoudil nechal bez předchozí domluvy rozřezat pracovníky firmy Skanska, byl jen a jen náš majetek, je to plot u chodníku u hlavní cesty a také plot v zahradě jsme budovali my a ne p. Dosoudil!!! (informace pro ty, kteří nemají představu). Bude muset vše nahradit.Špínu neházím na nikoho, píšu jen čistou pravdu, a toto se některým spiklencům nelíbí, žere Vás to až do morku kosti?! A také kdokoliv si nikde nekupuje pozemek, který je uprostřed zahrady jiného člověka, už jste takovou situaci někde viděli? A co Vám, kdyby to někdo udělal? Mělo to zůstat státní a dnes mě mrzí, že jsem začala v této věci podnikat kroky, vše se obrátilo proti mě. Další věcí je, že zastupitelé obce obcházeli všechny naše sousedy a přemlouvali je, aby si parcelu odkoupili, není to fér. Nežijeme přece v Kocourkově nebo ano? :mir:
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Srpen 13, 2010, 11:24:20 dopoledne
Je mi to jasný, přistěhovala jste se před několika lety a 60 let se to snažíte sjednotit. To bude nějaká nemoc, třeba se to dá léčit  :uf
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: Vilém Srpen 13, 2010, 12:10:24 odpoledne
A proč teda starosta okradl obec Grygova o peníze? Pan Dosoudil neměl předkupní právo a prodali mu tento pozemek za patnáct tisíc - cenu, kterou prvně stanovili paní Tarnocziové. Ten pozemek se pohybuje ke 200 tisícům, což zavání korupcí...   
Proč by se stejný pozemek měl prodávat jedné osobě za 15000Kč a druhé za 180 tisíc?!
Název: Re: Pozemek č. 541
Přispěvatel: klo Srpen 13, 2010, 22:41:23 odpoledne
Vidím opět nová přezdívka  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) Na to už nemám slov  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)