Grygovské otevřené fórum

Náš Grygov => Hospodaření obce, projekty a záměry => Téma založeno: J.S. Prosinec 27, 2006, 11:59:33 dopoledne

Název: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Prosinec 27, 2006, 11:59:33 dopoledne
(http://chramosta.gryg.net/cat/dzin.gif)

Pan starosta ing. Tomáš Kubáček nás ve svém prvním příspěvku do tohoto fóra informoval a nevalném stavu financí obce na konci letošního roku a vyhlídkách do budoucna.

Pan ing. Pavel Špás vnímal tuto informaci jako jistou skrytou kritiku dosavadního vedení obce a poukázal na to, že majetek obce byl zhodnocen za posledních 12 roků o více jak 100 mil. Kč, přičemž závazky obce v podobě Úvěrů vzrostly jen o 12 mil. Kč a plynule se splácí, což svědčí o dobrém hospodaření předchozího vedení obce.

Stav financí a hospodaření obce mnohé občany nepochybně zajímají a tato problematika pro svůj význam zaslouží samostatnou diskuzi.

Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Leden 25, 2007, 20:14:09 odpoledne
(http://chramosta.gryg.net/foto/forky/1.jpg)
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: občan Únor 12, 2007, 13:20:00 odpoledne
Pane starosto, bylo by žádoucí, abyste doplnil www stránky obce v kapitole DOKUMENTY - ROZPOČTY o aktuální informace, jaký má obec Grygov vůbec rozpočet na rok 2007?!
Jiné obce na svých stránkách tuto zásadní informaci mají, jen na našich stránkách je posladní informace o rozpočtovém opatření č. 2/2006.
Chjtěli bychom vědět, co se v letošním roce z rozpočtu bude nového pořízovat.
Děkujeme za ochotu.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Tom Únor 12, 2007, 19:44:06 odpoledne
Děkuji za připomínku,

na veřejném zasedání zastupitelstva dne 13.12.2006 bylo schváleno Rozpočtové provizorium na rok 2007, dle kterého obec hospodaří do schválení řádného Rozpočtu na rok 2007.

- Rozpočtové provizorium 2007 bude dodáno na web zítra. Bylo také řádně vyvěšeno na Úřední desce

- Některé obce na své webové stránky Rozpočtová provizoria vůbec neumísťují, pouze řádné rozpočty na daný rok

- Rozpočet na rok 2007 bude projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.3.2007. Po schválení ho neprodleně vyvěsíme na Úřední desku a dodáme též na webové stránky obce

- Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.3.2007 budeme též projednávat, které projekty budou realizovány v tomto roce i letech následujících

Hezký den!
Tomáš Kubáček
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Únor 13, 2007, 20:50:55 odpoledne
Výpis ze Seznamu schválených usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Grygov, konaného dne 13.12.2006:

Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje rozpočtové provizorium Obce Grygov pro rok 2007, dle předloženého návrhu.

Hlasování:
- pro –  5   (Ing. J. Aust, P. Chramosta, Ing. T. Kubáček, B. Skopalíková, V. Vašo)           
- proti –  4   (Ing. J. Gábrlík, O. Hlaváč, PeadDr. J. Hudek, JUDr. J. Skopalová)   
- zdržel se –  0    
______________________________________________________________________
Výpis ze Seznamu usnesení přijatých zastupitelstvem obce Grygov dne 12.12.2005

Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje Rozpočtové provizorium Obce Grygov pro rok 2006 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo obce Grygov ukládá obecnímu Úřadu zpracovat konečný návrh Rozpočtu Obce Grygov na rok 2006 v termínu do 31.3.2006.

Hlasování: pro – 8                               proti – 0                                   zdržel se - 0
_____________________________________________________________________________

Jako občana by mne zajímalo, copak bylo pro opozici na rozpočtovém provizoriu pro rok 2007 nepřijatelného, že hlasovala proti němu, když v jiných letech problém nebyl a procházelo jednomyslně?
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: občan Únor 14, 2007, 12:15:30 odpoledne
Snad už  konečně skončilo to rozhazování peněz z rozpočtu. Financujte pane starosto konečně potřebnější věci. Zakopaných trubek již bylo dosti.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Únor 14, 2007, 19:03:23 odpoledne
Bádám a bádám, srovnávám a srovnávám a nejsem z toho moudrý. Nakonec, na rozpočtová provizoria specialista zrovna nejsem.

Co se snažím vykoumat? No přece odpověč na otázku, kterou jsem o kousek výše nastolil: "Copak bylo pro opozici na rozpočtovém provizoriu pro rok 2007 nepřijatelného, že hlasovala proti němu, když v jiných letech problém nebyl a procházelo jednomyslně".

Když si totiž prohlížím rozpočtová provizoria posledních let a srovnávám s tím letošním, nezdá se mi, že by doslo k jakémukoliv významnému posunu kterýmkoliv směrem ... Měl bych to asi raději přenechat odborníkům, což?
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Roman Květen 26, 2007, 12:19:06 odpoledne
Když jsem včera četl o tom jak Grygov je široko daleko nejzadluženější obec a také se před pár dny doslechl od jedné paní že na Účtech obce mají chybět  dost velké peníze za prodej bytů napadlo mně jestli ten pamflet a dělání rozruchu kolem kompostárny není jenom odvádění pozornosti od opravdických problémů.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Petr Květen 26, 2007, 15:18:27 odpoledne
To by mě teda zajímalo, jaké byty se prodávaly a kde jste se to Romane dočetl.

Opět jedna paní povídala a ta paní to slyšela od sousedky své tety, která to slyšela od nějaké paní, kterou potkala před obchodem a tak bychom mohli pokračovat do nekoněčna!!!

Romane nechci tady obhajovat vedení obce či OÚ, ale na Úřadě každým rokem probíhá finanční audit, který provádí KÚ a vždy byl bez výhrad!!!

Takže bych si nejdříve informace ověřil a potom bych něco psal na fórum. Už je mi z töhoto typu šíření fám a výmyslů dost špatně!!!
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Roman Květen 26, 2007, 17:42:50 odpoledne
Milý Petře.
Audity KÚ mají jiné zaměření. Zabývají se Účetnictvím posledního roku. Možná byste mohl postřehnout že zatím jsem do fóra nikdy neuvedl nic co by se ukázalo jako lež. ale bacha na falešné Romany! To s tou paní byl takový vtípek. Informace je ze spolehlivých zdrojů a touto záležitostí se audit KÚ nezabýval. Těch obecních bytů se v Grygově zas až tak moc neprodávalo. Od toho jsou jiní aby se tím zabývali. Mně jenom nepřipadlo fér že pamflety píšou lidi co obec zadlužili a ještě to vypadá že neměli v pořádku peníze. Kolem těch se točí celý dnešní svět. A mělo by se to důkladně vyšetřit jestli to je nebo není fáma a výmysl. A co vlastně se šíří za fámy a výmysly?       
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Květen 26, 2007, 18:25:34 odpoledne
Grygov je pro stát vysoce rizikovou obcí z hlediska zadluženosti

Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau, která se touto problematikou zabývá a která odkazuje na poslední zpracované Údaje z konce roku 2005, obce v kraji dlužily k tomuto termínu přes 3,3 miliardy korun. Krajské město Olomouc bylo přibližně s dluhem 10 tisíc korun na jednoho obyvatele po Praze, Brně, Liberci a Ostravě pátým nejzadluženějším krajským městem. Příčiny zadluženosti mohou být různé, nemusí vždy jít o finanční problémy způsobené chybami vedení, ale třeba důsledek toho, že obec investovala do nějakého projektu a ten splácí. Ukazatel dluhové služby však příčiny zadluženosti nerozlišuje.

Špatné krytí dluhů (Údaje ke konci roku 2005):

Kojetín 74%
Strukov 72%
Domašov nad Bystřicí 66%
Němčice nad Hanou 36%
Grygov 35%
Víceměřice 35%
Bernartice 34%
Milotice nad Bečvou 33%
Skalka 31%

Ukazatel dluhové služby zjišťuje, jak dobře obec dokáže svými příjmy pokrýt splátky dluhů. Pokud převýší hodnotu 30 procent, považuje stát danou obec za vysoce rizikovou.

Zdroj: Czech Credit Bureau + MF Dnes (23.5.2007)
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Jiří Aust Únor 09, 2003, 21:16:28 odpoledne
To by mě teda zajímalo, jaké byty se prodávaly a kde jste se to Romane dočetl.

Opět jedna paní povídala a ta paní to slyšela od sousedky své tety, která to slyšela od nějaké paní, kterou potkala před obchodem a tak bychom mohli pokračovat do nekoněčna!!!

Romane nechci tady obhajovat vedení obce či OÚ, ale na Úřadě každým rokem probíhá finanční audit, který provádí KÚ a vždy byl bez výhrad!!!

Takže bych si nejdříve informace ověřil a potom bych něco psal na fórum. Už je mi z töhoto typu šíření fám a výmyslů dost špatně!!!

Petře,

jako důkaz toho, že Roman slyšel dobře a nevymýšlí si, ti předkládám plné znění zprávy finanční komise, jež byla přednesena na posledním veřejném zasedání dne 26.3.2007:Zpráva o plnění plánu vnitřních kontrol pro 1 čtvrtletí roku 2007


   Dle schváleného plánu vnitřních kontrol ze dne 13.12.2006 pro finanční výbor byly provedeny kontroly dle jednotlivých bodů následovně:

Bod 1. : Kontrola předávacích protokolů při přebírání funkcí novým vedením obce.
      Tuto nebylo možno provést, jelikož neexistují žádné předávací protokoly. Byl znám pouze stav finančních prostředků k 1.11.2006 na běžném Účtu obce ve výši 302.519,97 Kč a byly předány klíče od budovy OÚ Grygov.

Bod 2. : Kontrola závěrů provedené inventarizace majetku obce Grygov k 31.12.2006.
      Inventarizace majetku proběhla v souladu se všemi předpisy a byla shledána bez závad. Policie ČR v současnosti šetří ztrátu části ozvučení sokolovny.

Bod 3. : Kontrola hospodaření s finančními prostředky obce, vazba na schválený rozpočet a usnesení zastupitelstva, závěrečný Účet hospodaření obce v roce 2006.

Finanční kontrola Územně správních celků a jimi založených organizací je prováděna v souladu se Zákonem 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.

Do 20.10.2006 prováděl kontrolu hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu finanční výbor vedený Ing. Pavlem Špásem. Nově ustavený finanční  výbor pod  vedením Ing. Jiřího Austa byl zvolen 13.12.2006.

Předmětem finanční kontroly bylo hospodaření obce Grygov a příspěvkové organizace Základní  škola a Mateřská škola Grygov. Konečný  výsledek finanční kontroly byl předán v elektronické podobě v modulu „roční zprávy finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006“ na Ministerstvo financí ČR. Výsledek kontrol jednotlivých Účetních jednotek je k nahlédnutí v tištěné podobě na obecním Úřadě.

Celkem bylo zkontrolováno za rok 2006 48% veřejných příjmů a 57% veřejných výdajů. Za obec Grygov bylo zkontrolováno 54% veřejných příjmů a 65% veřejných výdajů. Za příspěvkovou organizaci Základní  škola a Mateřská škola Grygov bylo zkontrolováno 14% veřejných příjmů a 13% veřejných výdajů.

Finanční kontrolou za rok 2006 nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel.

Při kontrole čerpání půjček a plnění splátek Fondu rozvoje bydlení bylo zjištěno, že na Účet Fondu rozvoje bydlení nebyla převedena částka 517.444,15 Kč z prodeje obecních bytů v roce 2001 a 2002. Tato povinnost vyplývá za schválené vyhlášky o vytvoření Fondu rozvoje bydlení na Území obce Grygov a jeho použití a vznikla již v letech 2002 a 2003. Uvedená finanční částka nebyla k dispozici na příslušném Účtu k 1.11.2006.


Bod 4. : Kontrola čerpání dotací v roce 2006.
      V rámci této kontroly bylo provedeno prověření nákupu plovoucího čerpadla PPCA – HONDA GCV 160 a jeho začlenění do výzbroje SDH Grygov. Celková pořizovací cena byla 31.029,- Kč, z toho dotace Olomouckého kraje činila 15.000,- Kč a zbytek byl uhrazen z rozpočtu obce Grygov ve výši 16.029,- Kč.

Pro 2 čtvrtletí roku 2007 finanční výbor navrhuje následující plán vnitřních kontrol:

1.   kontrola plnění rozpočtového provizoria v prvním čtvrtletí roku 2007
2.   kontrola zÚčtování obecního maškarního plesu a Účelnost využití takto získaných finančních prostředků
3.   kontrola pohledávek a závazků obce a způsob jejich řešení v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.3.2007.
4.   kontrola plateb na žáka v ZŠ Velký Týnec


V Grygově 20.3.2007Zpracoval:
    Ing. Jiří Aust, předseda finančního výboru ZO   â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.

    Roman Bartoněk, člen finančního výboru   â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.

    Roman Zavadil, člen finančního výboru   â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.

   

 


Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Roman Květen 27, 2007, 17:32:32 odpoledne
Takže milý Petře.
Než začnete někoho po hlaváčovsku nebo kotlánovsku jak bylo vždycky jejich zvykem veřejně pohlavkovat a školit , zařičte se podle vašeho uštěpačného doporučení a zjistěte si informace. Z tohoto stylu jednání je mně bylo už pěkných pár let hodně špatně! Přesně takto vždycky bývalí mocipáni a jejich pohůnci odpovídali každému kdo něco kritizoval. I kdybyste napsal deset vykřičníků nepomůžou vám. Normální člověk to zvládá s jedním znaménkem za větou. Mimochodem jedna paní povídala a ta paní to slyšela od sousedky své tety která to slyšela od nějaké paní kterou potkala před obchodem že vedení obce se zavázalo zaplatit do konce roku 2006 fakturu za podchod na nádraží i když vědělo, že obec na zaplacení peníze do té doby mít nebude. Co si o tom myslíte? Není to na průšvih? Vy ale budete jenom školit a odvádět pozornost jinam a o podstatě problémů se bavit nebudete že jo?         
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: GOF Květen 27, 2007, 18:51:23 odpoledne
Čím více vykřičníků, tím nedůvěryhodnější tvrzení, tím menší víra pisatele v sebe a svá slova. Nechte ho, Romane, vždyť on se tady nevědomky těmi vykřičníky podepisuje. On není zvyklý něco či někoho respektovat. Ať již finanční předpisy anebo právo druhého na názor.

Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Pavel Špás Květen 28, 2007, 20:28:38 odpoledne
Citace
Finanční kontrolou za rok 2006 nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel.

Při kontrole čerpání půjček a plnění splátek Fondu rozvoje bydlení bylo zjištěno, že na Účet Fondu rozvoje bydlení nebyla převedena částka 517.444,15 Kč z prodeje obecních bytů v roce 2001 a 2002. Tato povinnost vyplývá za schválené vyhlášky o vytvoření Fondu rozvoje bydlení na Území obce Grygov a jeho použití a vznikla již v letech 2002 a 2003. Uvedená finanční částka nebyla k dispozici na příslušném Účtu k 1.11.2006.


Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Roman Květen 28, 2007, 20:56:17 odpoledne
Nemyslím si že je důležité jak a kdo přišel nato že půl milionu není tam kde podle předpisů má být. Nedivil bych se kdyby na to přišel někdo ze současného vedení kdo si uvědomil že tam ty peníze bude muset obec nějak dodat. Bývalý starosta si předání obce představoval asi trochu jinak podle toho jak ho provedl a tak není divu že se zajímají o to co převzali. O chybě musel vědět ten co ji udělal a asi ví proč byl zticha. Pořádek musí být a platí to hlavně o penězích. Taková modernizace hospodaření s penězi by mohla být klidně docela pořádný průšvih jestli byly porušeny finanční předpisy. 
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: GOF Květen 29, 2007, 07:09:51 dopoledne
Pane Špási, vy jste sem kdysi napsal, pamatuji-li si to dobře, že děláte v peněžnictví. Dobře proto musíte vědět, co by se stalo, kdybyste peníze, které podle obecně závazné právní normy jste povinen převést na konkrétní Účet, použil v rozporu s normou. Poukaz na ušetření poplatků za vedení Účtu snad ani nemůžete myslet vážně. Ty se přece platí tak jako i tak, je-li Účet veden a nemůže být omluvou pro nedodržení normy. Víte dobře, že takové nerespektování právních norem, kdybyste se ho dopustil vy na svém pracovišti, by vás mohlo stát místo a za určitých okolností možná i trestní stíhání za trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. V každém případě je celá záležitost klasickým kostlivcem ve skříni, protože ty peníze se budou muset z obecního rozpočtu na Účet převést a nejen tomu, kdo s nimi naložil neoprávněně, ale hlavně i obci hrozí sankce za porušení právních norem. Nové vedení obce zdědilo několik takových kostlivců. Např. nesmyslný soudní spor s panem Šmoldasem může ve svém důsledku pro obec znamenat také zátěž v řádu nemála statisíců, v případě nedořešené obecní sbírky na zvonkohru hrozí propadnutí výtěžku do rozpočtu kraje, v termínu nezaplacená faktura za nádražní podchod, atd. atd. Vám jako odborníkovi na finance opravdu nevadí, že bývalé vedení obce takto podivně hospodařilo a zatížilo do budoucna obec? Budete se stále snažit to za každou cenu nějak zpochybnit, omluvit a zlehčit?     
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Miroslav Květen 29, 2007, 14:54:52 odpoledne
Tak co, pane Špási, očekával jsem od Vás nějakou reakci na příspěvek dobrého ducha fóra. Došel Vám rozum nebo dobře víte, kam se půl melounku  :money: zabordelilo a nechce se Vám o tom hovořit? Nás občany by to docela zajímalo.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Pavel Špás Květen 29, 2007, 19:53:41 odpoledne
Pane Miroslave,

reaguji až teč protože nezneužívám pracovní dobu. V pracovní době plním povinnosti, které mám v pracovní smlouvě a v pracovní náplni od svého zaměstnavatele! Svůj názor na problém jsem již vyslovil. Nic víc ani nic míň nevím.

Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Pavel Špás Květen 29, 2007, 19:56:57 odpoledne
Pane "dobrý duchu GOF"

Samozřejmě tuším, kdo se za Vámi skrývá. Není těžké to poznat z personifikovaných myšlenek písemného projevu. A také jste udělal jednu fatální chybu.
Svou reakcí jste projevil svůj svérázný Úhel pohledu na můj příspěvek, na moje názory. Ušetření poplatků se týkalo budoucí doby, kdy fond rozvoje bydlení ztratí své opodstatnění a legislativně bude povoleno jeho rozpuštění do rozpočtu obce. Nikde jsem neodůvodňoval Úsporou poplatků nepřevedení částky do FRB z prodeje bytů. Připustil jsem, že se chyba mohla stát, že by ji měl prověřit audit, včetně toho, jak byly finance použity - to opravdu nevím, nebyl jsem v té době v ZO, respektive jsme po svém zvolení koncem roku 2002 na tu chybu jednoduše nepřišli. Dle mého názoru byly použity ve výdajích běžného rozpočtu, ale to by měl stvrdit někdo jiný.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Pavel Špás Květen 29, 2007, 20:08:50 odpoledne
Pane "dobrý duchu GOF"

Važte svá písemná slova a obviňujte z kostlivců ve skříni na základě hmatatelných důkazů.
Opět jsem se ve Vašem příspěvku přesvědčil o tom, že na tomto fóru se manipuluje s názory, informacemi a slovy jednotlivých diskutujících - hlavně z řad opozice. S jediným cílem, hodit špínu na staré vedení obce.
Jsou zde uváděny zavádějící a nesprávné informace. Příkladem toho je i zpráva o ukazateli dluhové služby obce, který je Údajně v zorném poli kraje a staví obec do špatného světla pro přidělování dotací. Návod na výpočet ukazatele dluhová služba je na webových stránkách SFZP.

Výpočet není těžký a zvládne ho žák druhého stupně základní školy. Kdo má zájem přesvědčit se o relevantnosti Údajů našich sdělovacích prostředků - může. Rozpočtové položky jsou na webových stránkách obce.
Já už zájem nemám, nemám zájem jakkoliv diskutovat na tomto fóru, nemám zájem ničit si své zdraví.
Pokud někdo z občanů obce prahne po informacích, co se dělo při hospodaření s obecními prostředky od listopadu 2002 do listopadu 2006, ví kde bydlím. Nejsem z těch, kdo si vymýšlí, konstruuje a zastírá. Jsem zvyklý mít čisté svědomí a pokud jsem byl předsedou finančního výboru, byl jsem rád, že hlavní Účetní zastávala a zastává slečna Podmolíková - svědomitá a chytrá osoba.

Pokud někdo na můj příspěvek bude reagovat a bude čekat protireakci, má smůlu. Už zde nebudu ani nic číst.

Pavel Špás

Jedno moudro na závěr. Abych někoho neurazil, trochu ho upravím:

"Rozčilovat se nad cizí neomaleností znamená toliko škodit si na zdravím svém."  J.Werich
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: GOF Květen 30, 2007, 07:54:43 dopoledne
Pane Špási, vaše prásknutí dveřmi za diskuzí, ve které jste neobstál, mě nijak nepřekvapilo. Pochopil jsem, že raději budete jednostranně působit na občany roznášením pamletů do schránek, což umožňuje vyhnout se seriózní demokratické diskuzi. Jsou to metody typické pro méně vyspělé politické systémy. Přiznám se, že ani moje odbornost nestačí na interpretaci pojmu "personifikovaných myšlenek písemného projevu", který jste užil. Domníval jsem se, že doba odhalování identit zde je již za námi, že jsme si zvykli na to, že je to věc každého, jak zde chce vystupovat a vystupuje (třeba Petr nebo Pavel). Nepřekonatelný asi v tomto směru zůstane váš politický guru, který v duchu přesvědčení o své fikanosti zasypával dlouho diskuzi příspěvky pod neustále měnícími se jmény. Nefušujte do řemesla jiným v oblastech, ve kterých nejste pevný v kramflecích, takové aktivity zpravidla přinášejí jen nepříjemno. Nejste dobrý psycholog, o čemž svědčí prakticky všechny vaše příspěvky. Nejprve voláte po konkretizaci problému a ohrazujete se proti výmyslům a dezinterpretacím a nakonec, když je problém definován naprosto konkrétně a jasně, uchylujete se k podpásovým metodám diskuze a od problému utíkáte k hloupostem, jež nazýváte nesmyslně fatálními chybami. Vypadá to tak, že peníze, které by měly být podle právní normy na jistém Účtu tam prostě nejsou, což je špatně a vy to velmi dobře víte. Není důvod to nazývat fatální chybou, ale stát se to určitě nemělo. Bylo by moudré raději mlčet, pokud s tím nemáte nic společného, ale jako bojovníku za opozici vám to nedá, musíte reagovat. A pak jste opakovaně zděšen, co vaše reakce vyvolají. Neunesete to a pozdě prcháte od problému, kličkujete při tom a snažíte se odvést pozornost jinam. Na stěžejní otázku, jak vyřešit problém chybějících nemalých peněz na Účtu, který bez pochyb kostlivcem ve skříni je, odpovědět nedokážete. Řešením není zjištění, že peníze se prostě utratily v rámci běžného rozpočtu, protože byly termínově i Účelově vázány. A to je smutné, protože tento problém někdo zavinil a k odpovědnosti za něj se nehlásí. Jako odborník na finance si to možná uvědomujete mnohem intenzívněji než ten, kdo vše spáchal. Je to dáno vaším smyslem pro pořádek a citlivým chápáním odpovědnosti. Pokud máte výhrady k informacím o zadluženosti obce, pláčete na nesprávném hrobě, ty zde nikdo nevymyslel ani nezmanipuloval a příspěvek pana J.S. na toto téma je pouze citací novinového článku z MfD, jak jsem měl možnost si osobně ověřit. Pokud byste se již opravdu do další diskuze nezapojil, což se mi příliš nechce věřit, že se skutečně stane, rád bych vám poděkoval za všechny vaše příspěvky, protože pro mě byly a jsou velmi zajímavým materiálem pro studium jednání respondentů v tenzi a mezních situacích. Pokud bych byl vaším osobním psychoterapeutem, vaše rozhodnutí držet si od podobných diskuzí patřičný odstup, bych vám nepochybně schválil. Proč se zbytečně vzrušovat problémy druhých, nepřináší-li to vnitřní spokojenost a vyrovnanost? Proč nezůstat ve vztahu k lokálnímu politickému haštěření a kočkování nad věcí, které osobně nezainteresovaní sledují pouze s Útrpným Úsměvem?                          
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Miroslav Květen 30, 2007, 10:23:20 dopoledne
V souvislosti s chybějícími penězi na Účtu by mne (a možná, že nejen mne) zajímalo, kolik peněz obec celkově vynaložila na pořádání oslav svého výročí v roce 2006. Jistě to nebyla zanedbatelná suma.
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: J.S. Květen 30, 2007, 20:44:13 odpoledne
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych nahlédl do diskutovaných předpisů. Vypadá to tak, že se jedná o tuto obecně závaznou vyhlášku (kráceno):

Citace
Obecní zastupitelstvo Obce Grygov schválilo v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000

o vytvoření „Fondu rozvoje bydlení“ na Území Obce Grygov a jeho použití
.


Článek 2
Příjmy fondu

1.   Příjmy fondu jsou:
·   dotace a půjčky ze státního rozpočtu
·   splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů a Úrokové výnosy z nich,
·   splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný Úrok ve výši 3 % p. a,
·   50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vzdání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obecních domů a bytů je využit k financování nové bytové výstavby),
·   dary o fyzických a právnických osob,
·   dotace a půjčky z rozpočtu okresního Úřadu,
·   Úroky z Účtu fondu,
·   jiné příjmy (např. smluvní sankce za porušení Účelovosti půjčky).
2.   Případné zůstatky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) Obce Grygov a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle této vyhlášky.


Článek 3
Výdaje fondu

1.   Prostředky fondu je možné používat výhradně k poskytování půjček při Úroku od 3 % do 7 % a lhůtě splatnosti od 3 roků do 8 roků, nepočítaje v to rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům.
Prostředky fondu lze použít v souladu se schváleným programem rozvoje Území obce k Úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu a dále na poskytnutí půjček k Úhradě nákladů na opravy a modernizace vlastníkům obytných domů za podmínek uvedených v bodech 1, 4 a 5 tohoto článku.
2.   Výdaje fondu jsou též Úhrady poskytované peněžnímu Ústavu v případě, že zřízení a vedení Účtu podle článku 6 bude tomuto peněžnímu Ústavu svěřeno.Stručné a jasné, netřeba s ničím manipulovat a vykrucovat se.

Pro zájemce o podrobnější studium dané problematiky uvádím odkaz na seznam souvisejících právních norem: http://www.sfrb.cz/legislativa.shtml (http://www.sfrb.cz/legislativa.shtml)

Celý text obecní vyhlášky naleznete na www obce v rubrice Dokumenty-Obecní vyhlášky  http://www.grygov.cz/dokumenty/hlavni.jsp?id=16 (http://www.grygov.cz/dokumenty/hlavni.jsp?id=16).
Název: Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.
Přispěvatel: Marllow Červenec 07, 2007, 14:57:39 odpoledne
Ale ale ale, pánové, není lepší než se tady osočovat celý problém začít řešit! Když nevíte kde se peníze stratily na takovou dobu, nebyly použity správně nebo snad dokonce nebyly-li zneužity, je tady jednoduchá rada : předejte celou vět jako podnět na Krajské státní zastupitelství. Přez policii ČR bych nešel, vazby některých jsou dost těsné, ale státní zástupce nemá jinou možnost než se tomu začít věnovat. A až se to tady dovíme, že už to běží, tak já se chopím také své občanské povinnosti a řeknu Renátce, aby se na to mrkla, aby se to neututlalo. Nemám totiž validní informace, jinak bych už to udělal dávno a sám, pro tu naši malebnou vesničku. :mir: