Grygovské otevřené fórum

Základní informace o fóru => Buďte vítáni - vše o fóru => Technické drobnosti a diskuze o GOF => Téma založeno: J.S. Prosinec 28, 2006, 08:36:13 dopoledne

Název: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: J.S. Prosinec 28, 2006, 08:36:13 dopoledne
(http://chramosta.gryg.net/cat/nez.gif)

Zahrneme-li i dobu, kdy fórum po svém vzniku hostovalo na jiných stránkách, funguje již celé dlouhé dva měsíce. Za tu dobu nebylo nutno pro totální nepřijatelnost smazat žádný příspěvek. Ne že by všechny respektovaly pravidla fóra, ale daly se snést.

Včera se to změnilo. Byly odstraněny celkem tři příspěvky. Dva pro naprosto nesrozumitelný obsah (meugla) a jeden pro evidentní kolizi se zákonem - urážlivé zkomolení jména občana a hanobící obsah (pejsek a kočička). Od tohoto okamžiku již nehodlám nadále odstraňování jednotlivých příspěvků komentovat.

Ten posledně jmenovaný má svůj charakteristický rukopis, stejně jako mnohé nové, které byly napsány dnes v noci. Jsou to krátké štěky, poukazují buč přímo nebo skrytě na zásluhy bývalého starosty obce a často vulgárně ponižují nové vedení. Přitom zásluhy starého vedení obce snad ani nikdo ve fóru nenapadá a neumenšuje.

Pro jisté odplevelení fóra a současně pro to, abyste si sami udělali o obsahu nevyhovujících příspěvků obrázek, byl založen Odpadkový koš (http://forum.grygov.cz/index.php?board=63.0). Kazimíra alias Oněgina to jistě potěší, že má svoji vlastní část diskuze, je rád středem pozornosti. Snad by se mohl ve vlastním zájmu vynasnažit opustit svůj styl vyjadřování, odpovídající Úrovní jazyka, pravopisem, slohem i užitými prostředky nižšímu ročníku základní školy, nízké Úrovni vzdělání i inteligence a značně pokřivenému charakteru. Pokud se delší dobu Účastníci diskuze příspěvků v odpadkovém koši "nezastanou", budou postupně přesouvány do neveřejného archivu.

Vypadá to tak, že Kazimír se snaží, aby i toto nové fórum nabylo charakteru žumpy. Již jednou se mu to povedlo. Dovoluji si ho zdvořile upozornit, že fórum má svá pravidla, která platí pro všechny přispěvatele a mají jednoznačně "protižumpózní" zaměření. Ač zřejmě není zvyklý a ochoten nějaká pravidla respektovat, spíše prosazovat jen ta svá, tady to tak snadné mít nebude. Za Útočností a podpásovostí prostředků skrývá svoji naprostou zbabělost. Ví, že kdyby se do fóra registroval, mohli by lidé jeho příspěvky hodnotit potleskem či pískotem (karma). To by neunesl, takovou konfrontaci s realitou. Na to prostě nemá. A přestože kdekoho zostuzuje pro jeho anonymitu, sám z ní nikdy nevystoupí, ba právě naopak - bude jedny a tytéž věty, myšlenky a smyšlenky, a to včetně stejných chyb v textu, pořád dokola opakovat pod různými označeními své osoby, snad aby vyvolal dojem, že stejných hlasů je více. To jsou jeho osvědčené metody politického boje.       

Jsem si vědom, že jeho výplody by vesměs měly být okamžitě smazány, neboť hrubě porušují pravidla fóra, ale uvědomil jsem si, že bych mu tím pomáhal. Raději ho nechám, on se zabije sám. Jen z jedné věci mám trochu obavu. Aby mne nakonec někdo nenařkl, že ty jeho příspěvky jsem psal sám, abych ho zesměšnil a znemožnil. Snad soudný čtenář dojde k závěru, že by to jaksi neodpovídalo mému stylu vyjařování a hlavně životní filozofii. A proč bych to dělal? O místo ve vedení obce ani v zastupitelstvu neusiluji, i když mi tuhle někdo v žertu řekl, že Kazimír těmi Útoky na mne nakonec dosáhne toho, že mne lidé budou považovat za vhodného kandidáta do budoucích místních voleb. Politiku nebrat! Vždyť vidíte, co z lidí dělá. Naštěstí ne ze všech, ale ti slušní v ní těžce trpí a ničí je to. Vzpomeňte na pana Ing. Josefa Luxe, který byl pro mne politikem per excellence.       
A ještě jeden postřeh. Je opravdu velmi zajímavé, že proti Kazimírovu hnoji a podlým metodám zde nevystoupil nikdo z jeho stranických kolegů ani se od nich nedistancoval. Že by jinak tak Útlocitní a vzdělaní lidé s takovou podobou místní politky tiše souhlasili?   


Poznámka:
Bude-li příspěvek obsahovat vulgární výraz či uvádět nějaké jméno v hrubě urážlivém kontextu, může být namísto jeho smazání nežádoucí text nahrazen znaky @@@.   
Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: Nahodný cestujici Prosinec 30, 2006, 18:50:32 odpoledne
Vám nehodíci se příspěvky okamžitě smažete, než si to stači občané přečist. Vládne  zde  dokonala  cenzura.   

Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: abcd Prosinec 30, 2006, 19:19:32 odpoledne
Jsem pravidelným návštěvníkem GOF a nic takového jsem zatím nezaznamenal. Máte na mysli nějaké konkrétní příspěvky, které byly smazány, aniž byste si je stihl přečíst? Docela by mne to zajímalo a možná i ostatní. Uniklo mi něco interesantního?
Smazány byly pouze dva nebo tři příspěvky, a to bylo moderátorem oznámeno. Kdo byl rychlý, stihl si je přečíst. Asi Vám chybí bývalá žumpa.
Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: J.S. Leden 01, 2007, 17:42:58 odpoledne
(http://chramosta.gryg.net/cat/had.gif)

Odstraňování příspěvků probíhá a bude probíhat podle pravidel fóra:

Citace


1. Za obsah příspěvku nese veškerou odpovědnost přispěvatel.

2. Respektujte právo na soukromí druhého.

3. Příspěvky zcela nekonstruktivní, urážlivé, hrubě vulgární, odporující zjevně zákonu, již zcela neaktuální, nic neříkající a opakující se mohou být i bez upozornění okamžitě smazány.
Celý jejich text najdete zde:
http://forum.grygov.cz/index.php?topic=48.0


Jelikož jedno z pravidel zní takto,

Citace
Promíjejte chyby ostatním. Také jste začínali!


byla redakce fóra během zkušebního provozu dosti tolerantní. Je snaha, aby odstranění příspěvku bylo vždy až na posledním místě. V posledních dnech však byly snesitelné meze překročeny a redakce obdržela i stížnost, upozorňující na nedostatečnou péči o dodržování pravidel, na kterou bylo nutno reagovat jednak technickými prostředky (automatické nahrazování některých slov), jednak zvýšením péče o dodržování pravidel fóra a především práva na ochranu důstojnosti a soukromí občanů.   

Kejhání potrefených husí jsme očekávali.
Nebučme (http://www.paylasbenimle.com/smiles/animal0011.gif)(http://www.paylasbenimle.com/smiles/animal0011.gif)(http://www.paylasbenimle.com/smiles/animal0011.gif).

Jednoznačně závadné příspěvky budou v souladu s pravidly fóra již zcela nekompromisně odstraňovány.
Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: koniklec Leden 02, 2007, 14:22:42 odpoledne
Přikláněl bych se ke smazání celé této diskuze (Odpadkový koš - Cenzura - poznámku doplnil GM). Nejen Úvodní příspěvek, ale i většina reakcí jsou daleko za hranicí slušnosti. Zamyslete se, jaký obrázek o naší obci si musí udělat náhodný návštěvník tohoto fóra…

Bohužel několik agresívních jedinců, kteří lépe než argumentovat umí vládnout hrubými slovy, degraduje práci těch, kteří toto fórum založili, moderují jej a píší příspěvky odpovídající inteligentnímu člověku. Je to problém asi všech internetových fór, kde pisatelé pod rouškou anonymity ztrácejí zábrany. Určitě to není ve svobodomyslné internetové komunitě populární názor, ale pokud mají fóra plnit svůj Účel, možná bude nutné v budoucnu zvážit určité omezení anonymity přispěvatelů.
Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: J.S. Leden 04, 2007, 18:01:22 odpoledne
Odstraňování příspěvků je velmi nevděčná činnost. Všimněte se, kolik růzrorodých názorů na tuto otázku se vyskytuje jen v tomto fóru. Vždy budou jedni vyřvávat jako "Nahodný cestující", že je zde cenzura (ta je v rozporu s Ústavou) a jiní, že je zde přílišná benevolence vůči sprosťákům a provokatérům. Zastávám názor, že někdy i Úplně hloupý anonymní výkřik do tmy může spustit nějaký pozitivní proces.

(http://chramosta.gryg.net/cat/had1.gif)

Jelikož tohoto problému jsme si byli dobře vědomi již při zakládání fóra, od počátku jsou nastavena jasná pravidla, obdobná jako v mnoha jiných fórech na světě. Bude-li tedy příspěvek jednoznačně proti pravidlům či zákonu, bude odstraněn, i kdyby se "Nahodných cestujících" (nepřipomíná Vám to "Co zavidíš?"?) seběhlo plné nádraží.

Název: Re: Odstraňování příspěvků
Přispěvatel: Petr Chramosta Únor 14, 2007, 20:32:57 odpoledne
Ačkoliv je fórum po programové a částečně i grafické stránce můj výtvor a mám administrátorská práva, umožňující mi téměř vše, odpovídám pouze na některé dotazy a starám se o Údržbu fóra. K náznakům, že bych mohl "nepohodlné" příspěvky mazat uvádím, že mazání příspěvků se věnuji jen zcela okrajově v případech, které bych nazval technickými -  spam a omyly či nesmysly. 

Pokud někdo z moderátorů (Tom či J.S.) nebo i já něco smažeme, zůstane to v koši, ke kterému mám přístup jen já, takže je zde vzájemná kontrola. Mám určité morální zásady a pravidla fóra ctím. Zamyslete se nad tím, proč bych jinak fórum vytvořil a zabezpečoval jeho provoz. Spousta okolních obcí raději žádné fórum neprovozuje a určitě je to pro jejich vedení mnohem pohodlnější. My jsme se pustili na trnitou cestu a stále věříme, že naše snažení má pro občany obce nějaký smysl.